O nás | LANO

O nás

Nechali byste si operovat mozek od řezníka?

Posadili byste své potomky do Boeingu pilotovaného manažerem s hodinami nalétanými pouze na PlayStation?

A co nechat léčit děti pacientem, nejlépe tím, který nebyl nikdy vážně nemocen?

Že to vypadá šíleně? Ale ve sportu je to zcela běžné – lidé svůj trénink či přípravu svých dětí klidně svěří „trenérům“ bez vzdělání a úspěšných svěřenců, „psychologům a mentálním koučům“ samoukům, „výživovým specialistům“ s informacemi z internetu, závodníkům bez kvalifikace nebo trenérských zkušeností a dalším „expertům“ bez jakékoli praxe i výsledků.

Českému sportu chybí odbornost. V poslední době o tom hovoří sportovní ikony, média i oficiální dokumenty včetně Koncepce podpory sportu 2016–2025 MŠMT. Soutěžní lezení je sport – dokonce olympijský. A je tak součástí českého sportovního prostředí se všemi jeho klady i zápory.

Že by u nás nebyli odborníci? To není možné, když jsou zde experti v jiných oborech, není důvod, proč by neměli být ve sportu. A čas od času se dozvídáme dokonce o tělovýchovných kapacitách, jejichž erudice i věhlas přesahuje českou kotlinu.

Tak kde je problém? Ten je naopak v tom, že dnes je „odborníkem“ každý – nebojí se to o sobě prohlásit a veřejně šířit, nejsnáze přes sociální sítě. Vždy se pak najde někdo, kdo tomu uvěří, zvlášť když příslušný „expert“ přichází s novou zaručeně zázračnou metodou. Málokdo už si ověří, že místo prokazatelných výsledků a tvrdých dat nabízí subjektivní pocity a místo praxe bezmeznou důvěru ve svou výjimečnost. V době zvané postfaktická je pak bez objektivních informací těžké rozlišit skutečné odborníky od manipulátorů, zvlášť když se jim podaří zmást i nějakou slavnou hvězdu.

Když zemře pacient nebo spadne letadlo, následuje vyšetřování a hledá se viník. Když se sportovci dostatečně nezlepšují, hledá se pouze výmluva: nemají vůli, dostatek talentu, podmínky, přišla slabá generace nebo silná konkurence atd. Přitom i zde je většinou viník. A i zde lze snadno rozlišit výsledky skutečných odborníků, kteří pomohli řadě sportovců naplnit jejich potenciál, a „expertů“, kteří v lepším případě se skutečnými sportovci nikdy pořádně nepracovali a v horším již mají za sebou řadu „mrtvých pacientů a havarovaných letadel“.

Proto vznikla Lezecká asociace nezávislých odborníků. LANO spojující lidi, kteří věří, že základem odbornosti je vzdělání, praxe je nezbytná a o kvalitě každé práce rozhodují její výsledky.

Odborník je dle definice „osoba, která má velké znalosti v nějakém konkrétním oboru. Vedle teoretických znalostí a příslušné kvalifikace má odborník i praktické zkušenosti a průběžně se v oboru dále vzdělává“.

LANO takové odborníky spojuje s lidmi, kteří odbornost ctí a potřebují. Nabízí pomoc a podporu závodníkům, trenérům, koučům, instruktorům, specializovaným odborným pracovníkům, oddílům, dalším organizacím i rodičům v širokém spektru oborů potřebných pro sportovní činnost – a to nejen svým členům. Je otevřenou, dostupnou, nezávislou a nepolitickou organizací, která poskytuje garantovanou úroveň ve všech oblastech svého fungování. Čerpá a zprostředkovává ověřené informace a postupy, propojuje experty v příslušných oborech, učí se od těch nejlepších a pomáhá tak kultivaci českého sportovního prostředí.

Prvotním polem působnosti LANO je výkonnostní a vrcholové soutěžní lezení, ale své služby poskytuje i zájemcům z dalších oblastí a sportovních odvětví.

LANO spojuje ty, kteří na konci každé činnosti vidí konkrétního člověka, za něhož nesou odpovědnost. Lidi, kteří si uvědomují, že i upřímně míněná snaha pomoci bez potřebných znalostí, schopností a dovedností je vlastně obdobou operace mozku od řezníka, který se rozhodl zastoupit chybějícího neurochirurga. A že zničit nadšenému sportovci život vlastní neodborností je snazší, než by se zdálo.

LANO vnímá sport nejen jako možnost dosahování vrcholných výkonů, ale i jako přípravu na život a také jako radost, kterou chce předávat každému, kdo má zájem.

Dobré lano musí mít dostatečnou pevnost, kterou zajišťuje jak kvalitní materiál, tak způsob jeho spojení. Pro LANO jsou materiálem ověřené informace, vědecké poznatky a jednoznačné výsledky, které spojuje odbornost, poctivost a nadšení. Nevymezujeme se vůči nikomu a ničemu kromě nečestnosti, lži a pomluvy.

Základními principy činnosti LANO jsou proto odbornost, fair play, zodpovědnost, spolehlivost, otevřenost, individuální přístup a maximální nasazení.

Jsou vám blízké naše
hodnoty a chcete se stát
součástí LANO?
Členství
Potřebujete podporu, pomoc
či servis LANO?
Služby
Pro přímé spojení
s námi:
Kontakt

Oficiální údaje

Název: Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s.

Zkratka: LANO

Ekvivalent v anglickém jazyce: Climbing Association of Independent Experts

Používaná zkratka v anglickém jazyce: CAIE

Právní forma: zapsaný spolek

Zápis do spolkového rejstříku: 10. 1. 2020

Spisová značka: L72915 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 088 02 998

Sídlo: Ruská 786/64, Vršovice, 101 00 Praha 10

Orgány spolku: nejvyšším orgánem spolku je republikové shromáždění, v období mezi konáním republikového shromáždění řídí LANO prezidium (volený orgán)

Členství v dalších organizacích: International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Oprávnění, akreditace a certifikáty: LANO je oprávněna k činnostem dle § 4 a § 5 stanov

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-28573/2023-2 pro vzdělávací program Trenér/trenérka sportovního lezení ve vzdělávacích celcích Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Principy sportovní přípravy, Metodika a bezpečnost sportovního lezení, Teoretická východiska tréninku sportovního lezení, Principy lezeckého tréninku.

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-6924/2020-1/73 pro vzdělávací program Instruktor lezení na umělých stěnách ve vzdělávacích celcích Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Principy sportovní přípravy, Metodika a bezpečnost lezení na umělých stěnách, Teoretická východiska výuky sportovního lezení, Základy lezeckého tréninku.

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel