Nabídka služeb | LANO

Nabídka služeb

Služby LANO nabízí ty nejlepší podmínky pro sportovní i odbornou činnost všem, kteří to potřebují.

Sportovcům, jejich rodičům, trenérům, dalším odborným pracovníkům i organizacím vytváříme zázemí, v němž nabízíme pomoc, podporu a spolupráci.

Poskytujeme komplexní odborný servis v celém spektru oborů od trenérských služeb přes zdravotnické zajištění, fyzioterapii, výživu či sportovní psychologii až po ekonomiku, právo, média a marketing. Garantujeme úroveň všech našich činností včetně kvalifikace, znalostí a zkušeností konkrétních specialistů. Pro klíčové oblasti máme vlastní špičkové odborníky a expertní skupiny, pro další obory disponujeme rozsáhlou sítí kontaktů, abychom mohli i externě zajistit tu nejvyšší kvalitu služeb.

Za zásadní považujeme individuální přístup a skutečně integrovaná řešení – tedy sdílení informací a provázanost postupů mezi jednotlivými obory při péči o každého klienta.

Nabízíme rovněž celou řadu vzdělávacích programů, školení, kurzů, přednášek, seminářů a workshopů. Čerpáme a předáváme ověřené informace a postupy z jednotlivých oborů včetně relevantních údajů o skutečné kvalifikaci, odbornosti a výsledcích veškerých osob, působících v oblasti sportu. Proto také všichni specialisté, kteří poskytují služby v rámci LANO, mají na těchto stránkách své odborné profily s ověřenými informacemi.

Kromě aktuálně dostupných služeb připravujeme řadu projektů zejména v oblasti podpory sportovců a odborných pracovníků i výzkumu a vývoje. Od srpna 2020 například pro sportovce funguje projekt LANO TOP TEAM, pro oddíly a organizace projekt individuálního plánování tréninku TANDEM, v oblasti podpory oborových specialistů pak profesní pojištění pro stavěče lezeckých cest atd.

Primárně působíme v oblasti soutěžního lezení, ale díky řadě interdisciplinárních specialistů navázaných na LANO a široké síti kontaktů jsme schopni pomoci i v dalších oblastech a sportovních odvětvích.

Naše služby jsou určeny všem, nejen členům LANO. Členové LANO však mají řadu výhod v podobě některých bezplatných služeb, nižších cen, rychlejších termínů i speciálních akcí a podpory pouze pro členy.

Konkrétní nabídky servisu pro sportovce, trenéry, specialisty, oddíly a organizace, rodiče i partnery včetně ceníků, profilů odborníků a expertních skupin najdete v příslušných sekcích.

V případě zájmu o jakoukoli službu, pomoc či spolupráci nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat.
Walt Disney