Odborné materiály | LANO

Odborné materiály

Studie k určování metabolických prahů u sportovních lezců

V roce 2021 se podařilo týmu z FTVS UK v Praze, jehož součástí je i člen expertního týmu LANO doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D., připravit a publikovat několik studií k určování metabolických prahů na lokální úrovni svalů předloktí u sportovních lezců.  Výsledky studií objasňují, jak moc je důležitá úroveň obecné a lokální specifické vytrvalosti pro lezecký výkon a jak stanovit optimální intenzitu k rozvoji různých metabolických režimů na lokální úrovni.

Více

Diagnostika výživy sportovců

Jak konkrétně vypadá diagnostika sportovní výživy, co je jejím výstupem i cílem přibližuje materiál zpracovaný garantem sportovní výživy doc. Mgr. Michalem Kumstátem, Ph.D. z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Brno.

Více

Inosin a jeho vliv na výkon sportovního lezce

Inosin je suplementem, který se v oblasti sportovního lezení využívá již řadu let. Přesto až dosud nebyla u nás ani ve světě provedena žádná relevantní studie, která by zkoumala vliv inosinu na výkon ve sportovním lezení. Česká reprezentantka Eliška Novotná takovou studii zpracovala v rámci Středoškolské odborné činnosti. Její práce je o to cennější, že jakýchkoli výzkumů na takovém vzorku vrcholových lezců je ve světě minimum.

Více

Trénink ve světě

V české lezecké komunitě se často objevuje názor, že naši závodníci ve fyzické připravenosti za světem nijak nezaostávají a to co jim chybí, je hlavně větší sebevědomí, lepší podmínky či dostatek talentu. Aby si každý mohl udělat představu, jak vypadá reálné porovnání zahraničních lezců s českou elitou v jednoduše srovnatelných fyzických prvcích, připravili jsme pro vás následující tabulku. V ní naleznete tréninková videa a výkony jednotlivých zahraničních lezců s přesnou specifikací včetně přímého odkazu na výsledkový profil konkrétního závodníka na webu IFSC. Podobných materiálů máme k dispozici podstatně víc a členům LANO je budeme průběžně poskytovat.

Více
Nikde neleží pravda na povrchu.
Albert Einstein