Pro partnery | LANO

Pro partnery

Firemní prezentace

Kromě nabízených produktů a služeb prezentují každou společnost zejména její veřejné vystupování, image a působení na potenciální klienty. Spojení se sportovci a projekty v oblasti sportu, kultury a společenské odpovědnosti patří k nejpůsobivějším nástrojům budování firemní identity.

LANO kromě možnosti spolupráce s vynikajícími sportovci a prezentace v rámci kvalitních projektů v oblasti sportu i kultury zajišťuje také služby špičkových specialistů v oblasti médií a marketingu.

LANO svým partnerům v oblasti firemní prezentace nabízí, zajišťuje a zprostředkovává:

 • spolupráci se špičkovými sportovci
 • prezentaci v rámci kvalitních sportovních a kulturních akcí i společensky odpovědných projektů
 • možnost generálního nebo titulárního partnerství akcí a projektů
 • mediální servis (tiskové zprávy, články, avíza atd.)
 • zajištění mediálního prostoru v mainstreamových médiích (televize, rozhlas, tisk)
 • prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích LANO
 • prezentaci na partnerských webových stránkách a sociálních sítích
 • organizaci tiskových konferencí
 • organizaci exhibic, autogramiád, eventů a dalších propagačních akcí s účastí sportovců i dalších osobností
 • copywriting (tvorbu prezentačních, reklamních a marketingových textů)
 • výrobu propagačních a prezentačních materiálů (tisková i elektronická prezentace)
 • tvorbu a výrobu videopořadů a televizních pořadů
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • mediální monitoring včetně údajů o sledovanosti TV pořadů dle metodiky ATO a poslechovosti rádií
 • kreativní a produkční podporu
 • přípravu mediaplánů
 • analýzu firemní kultury a návrh možností její optimalizace
 • návrhy unikátní firemní identity a propagace
 • kurzy mediální komunikace
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy v oboru médií a marketingu

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro média a marketing, která je odborným garantem této oblasti.

Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
George Orwell

Reklamní služby a sponzoring

Bez reklamy se dnes už neobejde téměř nikdo a nic. Reklama může propagovat cokoli – zboží, služby, společnost, značku, ale třeba i myšlenku. Cílem je dostat reklamní sdělení k tomu správnému příjemci a ovlivnit jeho rozhodnutí. Reklama využívá všech dostupných médií a možností, jimiž jsou například televizní vysílání, tisk, rádio, internet, sociální sítě, email, přímý prodej, billboardy, plakáty, oblečení, různé akce, ambasadorství a řada dalších. Jednou z forem reklamní komunikace je i sponzoring, který spojuje značku, produkt či ideu s třetí stranou.

LANO svým partnerům v oblasti reklamních služeb nabízí, zajišťuje a zprostředkovává:

 • účast sportovců na propagačních projektech partnera formou reklamního partnerství nebo sponzoringu
 • propagaci, prezentaci a reklamu v rámci kvalitních sportovních a kulturních akcí i společensky odpovědných projektů formou reklamního partnerství nebo sponzoringu
 • možnost generálního nebo titulárního partnerství akcí a projektů
 • ambasadorství sportovců a dalších osobností
 • zajištění mediálního prostoru v mainstreamových médiích (televize, rozhlas, tisk)
 • reklamu na webových stránkách a sociálních sítích LANO
 • reklamu na partnerských webových stránkách a sociálních sítích
 • organizaci exhibic, autogramiád, eventů a dalších propagačních akcí s účastí sportovců i dalších osobností
 • copywriting (tvorbu prezentačních, reklamních a marketingových textů)
 • výrobu reklamních a propagačních materiálů (tisková i elektronická prezentace)
 • tvorbu a výrobu televizních reklamních spotů a sponzorských vzkazů
 • tvorbu a výrobu propagačních videopořadů a televizních pořadů
 • tvorbu a výrobu spotů pro kina včetně DCP
 • reklamní, propagační a prezentační fotografie
 • přípravu výtvarných návrhů včetně loga apod.
 • mediální monitoring včetně údajů o sledovanosti TV pořadů dle metodiky ATO a poslechovosti rádií
 • kreativní a produkční podporu
 • přípravu mediaplánů
 • spolupráci na přípravě reklamních kampaní
 • návrhy reklamních kampaní, akcí a koncepcí včetně SWOT analýz, průzkumů cílových skupin atd.
 • vyhodnocování reklamních akcí a kampaní
 • kurzy mediální komunikace
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy v oboru médií a marketingu

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro média a marketing, která je odborným garantem této oblasti.

Kreativita je hrající si inteligence.
Albert Einstein

Spolupráce a partnerství

Partnerství je nejvyšší formou dlouhodobé spolupráce. Partnerské subjekty se navzájem podporují a spolupracují v přesně vymezené oblasti společných zájmů. Vzájemná pomoc však tento rámec přesahuje, protože úspěch kteréhokoli z partnerů vnímají ostatní jako přínos pro všechny.

LANO v rámci partnerské spolupráce nabízí, zajišťuje a zprostředkovává:

 • možnost účasti partnera na všech svých projektech
 • možnost koordinace projektů partnera a LANO
 • možnost partnera navrhovat a iniciovat vznik nových projektů LANO
 • součinnost ve všech oblastech, které LANO odborně zajišťuje
 • rychlé a ověřené informace ze všech oblastí, které LANO oborně zajišťuje
 • propagaci a prezentaci partnera v rámci akcí a projektů LANO
 • propagaci a prezentaci partnera na webových stránkách LANO
 • propagaci a prezentaci partnera v rámci sociálních sítí LANO
 • možnost propagace a prezentace partnera v rámci sociálních sítí spolupracujících sportovců a dalších osobností
 • možnost propagace a prezentace partnera na webových stránkách dalších partnerů popř. jejich sociálních sítích
 • možnost zprostředkování spolupráce a partnerství s dalšími subjekty, projekty, sportovci a osobnostmi
 • veškeré členské výhody
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy ve všech oborech své činnosti

 

Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.
Henry Ford

Testování produktů a služeb

Při vývoji a péči o kvalitu produktů hraje jejich testování velmi důležitou roli. Možnost testování špičkovými sportovci a odborníky přináší nejen kvalitní zpětnou vazbu, ale i přidanou hodnotu v podobě budování povědomí o těchto produktech mezi širokou veřejností.

LANO v rámci testování produktů svým partnerům nabízí, zajišťuje a zprostředkovává:

 • výběr sportovců nebo oborových specialistů vhodných pro testování konkrétního produktu
 • spolupráci sportovců nebo oborových specialistů vhodných pro testování konkrétního produktu
 • relevantní interní výstupy z testování
 • tiskové zprávy a PR články z testování
 • fotografie z testování a produktové fotografie
 • prezentační a propagační videa z testování
 • hodnocení a doporučení testujících sportovců a specialistů pro veřejnost
 • prezentaci testování na webových stránkách LANO
 • prezentaci testování na webových stránkách a sociálních sítích testujících sportovců a specialistů
 • využití testování pro reklamní a propagační činnost
 • návrhy navazujících propagačních akcí (soutěže, bonusy, slevy atd.)
 • konzultace a poradenství

 

Kočka neposkytuje služby. Kočka poskytuje sebe.
William Seward Burroughs

Teambuilding

Pojem teambuilding zahrnuje zážitkové programy zaměřené na tvorbu nebo rozvoj týmu, efektivní spolupráce i dobrých mezilidských vztahů. Jeho součástí trénink důležitých schopností a dovedností, jako je komunikace, dělení kompetencí, týmová součinnost či společné překonávání překážek a hledání řešení jednotlivých problémů. Právě lezecký sport i další adrenalinové a pohybové aktivity vytvářejí optimální platformu pro tento typ zážitkového vzdělávání.

LANO v rámci teambuildingových programů svým partnerům nabízí:

 • zajištění kompletních akcí na klíč dle požadavků partnera
 • zajištění nebo zprostředkování jednotlivých částí sportovního programu akce
 • zajištění kulturního programu v rámci akce
 • spolupráci při výběru a zajištění vhodného místa konání akce (lokační management)
 • pozvánky a textové podklady pro konkrétní akce
 • fotografie z akce
 • videa z akce
 • články z akce
 • veřejnou prezentaci akce
 • vyhodnocení akce pro manažera lidských zdrojů (CHRO)
 • odborné konzultace a poradenství

 

Dva jsou lepší než jeden, pokud oba jednají jako jeden. Pokud věříte, že dva jsou více než jeden, zkuste si představit, co dokáže vytvořit tým, který jedná jako jeden.
Mike Krzyzewski

Speciální projekty a balíčky služeb

Počet možností a variant spolupráce v oblasti propagace, prezentace i podpory sportovců, odborných pracovníků, akcí, projektů či společenské odpovědnosti odpovídá číslu ve tvaru loga LANO. Jsme proto připraveni spojit síly sportovců, expertů, tvůrců, interpretů i mediálních a marketingových specialistů, s nimiž spolupracujeme, abychom vytvořili takový projekt či balíček služeb, který přání a potřeby každého partnera nejen naplní, ale dokonce překoná.

 

Vytvořit dobrou reklamní agenturu vyžaduje dobré klienty. Bez ohledu na množství talentu, pokud nepropaguje dobré služby a produkty, zůstane přinejmenším neefektivní.
Morris Hite
Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat.
Walt Disney