Expertní skupiny | LANO

Expertní skupiny

Expertní skupiny jsou složeny z kvalifikovaných specialistů na danou problematiku. Odborně zajišťují a garantují příslušnou oblast v rámci působnosti LANO a spolupracují na komplexních řešeních konkrétních požadavků či problémů a vytváření integrovaných postupů.

Expertní skupiny se mohou dle potřeby slučovat nebo rozdělovat, mohou vzniknout i další. Cílem je úplné odborné pokrytí všech oblastí, které sport zahrnuje – a to na špičkové úrovni v národním i mezinárodním měřítku.

Členem expertní skupiny se může stát každý spolupracovník LANO, splňující požadovaná odborná a morální kritéria. Složení expertních skupin bude průběžně rozšiřováno a doplňováno.

V rámci expertních skupin zřizuje LANO i Panel aktivních závodníků, který poskytuje názory, pohledy a vstupy aktivních závodníků ve všech věkových kategoriích, výkonnostních úrovních i disciplínách soutěžního lezení. Jeho součástí se může stát každý člen LANO, který se pravidelně účastní soutěží a projeví o zařazení do panelu zájem.

Expertní skupina pro vrcholový sport

Zabývá se specifickými aspekty sportu provozovaného na vrcholové úrovni.

Doufám, že s tím naším sportem nedopadneme jako ve starém Řecku, kde jeden z filozofů napsal, že sportovci jsou jenom k tomu stvořeni, aby žrali, trénovali a nechali se masírovat!
Dana Zátopková

Expertní skupina pro práci s mládeží

Řeší komplexní problematiku tělovýchovných aktivit dětí a mládeže včetně práce s talentovanou mládeží.

Expertní skupina pro výzkum a vývoj

Podílí se na vytváření podmínek pro vědeckovýzkumnou činnost a její koordinace se sportovní praxí.

Expertní skupina pro vzdělávání

Podílí se na vytváření kvalitních integrovaných vzdělávacích systémů v oblasti sportu a garantuje odbornou i pedagogickou úroveň všech vzdělávacích akcí LANO.

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
Charles Farrar Browne

Trenérská expertní skupina

Zabývá se specializovaným tréninkem. Aktuálně je zaměřena pouze na přípravu v oblasti soutěžního lezení, do budoucna je možné její rozšíření i na další sportovní odvětví.

Čas je nejlepší učitel. Problém je, že zabije všechny své žáky.
Arabské přísloví

Stavěčská expertní skupina

Je zaměřena na komplexní řešení problematiky stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink i soutěže a související oblasti.

To cesta, cesta nám přináší štěstí, ne cíl.
Dan Millman

Lékařská expertní skupina

Má v gesci komplexní lékařské zajištění od prevence přes zdravotní prohlídky a diagnostiku po vlastní léčbu a následnou péči.

Sportem k trvalé invaliditě.
České přísloví

Expertní skupina pro fyzioterapii a pohybovou terapii

Řeší problematiku péče v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie a její koordinaci s trenéry, lékaři a dalšími specialisty.

Chyba je pouze omyl, chybou se stane, až když ho nezvládnete napravit.
John Lennon

Expertní skupina pro kondiční trénink

Věnuje se všem aspektům kondiční přípravy a její koordinace se specializovaným tréninkem.

  • PhDr. Jan Cacek, Ph.D.,
  • spolupráce s dalšími experty a specializovanými pracovišti je aktuálně v jednání.
Neexistuje žádný člověk, který by nebyl schopen dělat víc, než si myslí, že dokáže.
Henry Ford

Expertní skupina pro mentální přípravu

Odborně garantuje činnosti v oblasti sportovní psychologie, mentálního koučinku a zvyšování psychické odolnosti.

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.
Albert Einstein

Expertní skupina pro sportovní výživu

Specializuje se na komplexní řešení odborné problematiky v oblasti sportovní výživy.

Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem.
Hippokratés

Expertní skupina pro audiovizuální technologie

Zabývá se využitím a aplikací veškerých technologických možností audiovize v oblasti sportu.

Dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie.
Arthur C. Clarke

Expertní skupina pro média a marketing

Působí v oblasti mediální prezentace a jejího optimálního marketingového využití.

Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.
Albert Einstein

Expertní skupina pro legislativu a právo

Garantuje odbornou úroveň řešení legislativních a právních problémů.

Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší…
Mahátma Gándhí

Expertní skupina pro ekonomiku a účetnictví

Zaměřuje na ekonomické a účetní aspekty sportovní činnosti.

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.
Albert Einstein

Expertní skupina pro spolupráci s dalšími organizacemi

Koordinuje činnost LANO s dalšími národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti sportu.

Sen, o kterém sníte sami, je pouze snem. Sen, o kterém sníte společně, je realitou.
John Lennon

Expertní skupina pro domácí soutěže

Má v gesci veškeré záležitosti spojené s tuzemskými závody v soutěžním lezení v oblasti organizace, rozhodování, sportovní úrovně, mediálního pokrytí atd. V budoucnu je možné její rozšíření i na další sportovní odvětví.

V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a třetí touha po slávě.
Thomas Hobbes

Expertní skupina pro oddíly a kluby

Je zaměřena na práci základních sportovních organizací.

Proč by člověk nemohl porazit bohatší klub? Nikdy jsem neviděl, že by balík peněz vstřelil gól.
Johan Cruijff

Panel aktivních závodníků

Poskytuje názory, pohledy a vstupy aktivních závodníků ve všech věkových kategoriích, výkonnostních úrovních i disciplínách soutěžního lezení a hájí tak jejich zájmy. V budoucnu je možné jeho rozšíření i na další sportovní odvětví. Součástí tohoto panelu se může stát každý aktivní závodník, který je členem LANO – a to včetně závodníků kategorií do 14 let, protože jejich pohled může být v mnohém inspirativní.

Seznam aktivních závodníků naleznete zde.

Sport charakter nebuduje, ale odhaluje.
Heywood Broun
Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.
Albert Einstein