Základní informace | LANO

Základní informace

LANO

Lezecká asociace nezávislých odborníků (LANO) nabízí komplexní servis, pomoc a podporu závodníkům, trenérům, koučům, instruktorům, specializovaným odborným pracovníkům, oddílům, dalším organizacím i rodičům v širokém spektru oborů potřebných pro sportovní činnost – a to nejen svým členům. Je otevřenou, dostupnou, nezávislou a nepolitickou organizací, která poskytuje garantovanou úroveň ve všech oblastech svého fungování. Čerpá a zprostředkovává ověřené informace a postupy, propojuje experty v příslušných oborech, učí se od těch nejlepších a pomáhá tak kultivaci českého sportovního prostředí.

Prvotním polem působnosti LANO je výkonnostní a vrcholové soutěžní lezení, ale své služby poskytuje i zájemcům z dalších oblastí a sportovních odvětví.

Informace o jednotlivých specialistech naleznete v sekci Profily expertů, systémová řešení zajišťují Expertní skupiny a přehled o poskytovaném servisu je uveden pod odkazem Služby. Profily členů vedení LANO jsou k dispozici v sekci Prezidium. Oficiální údaje o organizaci jsou zařazeny na závěr stránky O nás.

 

Soutěžní lezení

Soutěžní lezení je olympijským sportovním odvětvím. Na mezinárodní úrovni je používán název „sport climbing“, tedy sportovní lezení. V ČR však pojem sportovní lezení zahrnuje i tzv. sportovní lezení na skalách a umělých stěnách, což jsou nesoutěžní formy lezecké činnosti, proto byl pro jasné rozlišení zaveden oficiální termín soutěžní lezení. Mezinárodní federací je International Federation of Sport Climbing (IFSC), národní federací soutěžního lezení v ČR je Český horolezecký svaz (ČHS), který zastřešuje řadu dalších sportovních i nesportovních odvětví lezecké i další činnosti.

Oficiální závody jsou pořádány výhradně na umělých lezeckých stěnách.

Disciplínami soutěžního lezení jsou: lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost, kombinace (aktuálně olympijská disciplína).

Lezení na obtížnost – závodníci jištění lanem soutěží v lezeckých cestách, o pořadí rozhoduje dosažená vzdálenost definovaná bodovou hodnotou každého určeného chytu. Kvalifikace se lezou stylem Flash (bez možnosti nácviku, ale s možností sledovat předlezení a soupeře v cestě), semifinálová a finálová kola se lezou stylem On Sight (bez možnosti nácviku, bez předlezení a možnosti sledování soupeřů v cestě).

Bouldering – závodníci soutěží v několika krátkých profilech (cca do 4,5 metru), kde řeší technicky a silově náročné problémy – tzv. bouldery. O pořadí rozhoduje hodnocení v následující hierarchii: 1. počet vylezených boulderů, 2.  počet dosažených zón (pomocných označených chytů v jednotlivých boulderech), 3. celkový počet pokusů potřebných k vylezení boulderů, 4. celkový počet pokusů potřebných k dosažení zón. Při boulderingu závodníci nejsou jištěni lanem, ale dopadají do žíněnek. Finálová a semifinálová kola se lezou vždy stylem stylem On Sight, v kvalifikačních kolech je v SP a na MS uplatňován rovněž styl On Sight, v kontinentálních a národních soutěžích může být zařazen styl Flash.

Lezení na rychlost – závodníci jištění lanem se snaží vylézt určenou cestu v co nejkratším čase. V reprezentačních kategoriích se v současnosti soutěží výhradně na tzv. standardní (stále stejné) cestě o výšce 15 metrů umožňující uznávat světové rekordy. O postupu z kvalifikace rozhoduje lepší čas ze dvou pokusů, závěrečná kola soutěže (osmifinále až finále) se lezou paralelně vyřazovacím způsobem.

Kombinace – závodníci soutěží ve třech výše uvedených samostatných disciplínách (v lezení na obtížnost, v boulderingu a lezení na rychlost), o jejich celkovém umístění rozhoduje součin pořadí z jednotlivých disciplín.

 

Mezinárodní soutěže IFSC: mistrovství světa, seriály světového poháru v jednotlivých disciplínách, kontinentální mistrovství, seriály kontinentálního poháru v jednotlivých disciplínách, mistrovství světa mládeže, kontinentální mistrovství mládeže a seriály kontinentálního poháru mládeže v jednotlivých disciplínách.

Na mezinárodní úrovni se soutěží v těchto věkových kategoriích, v nichž jsou sestavovány oficiální reprezentační týmy:

 • B (14–15 let),
 • A (16–17 let),
 • Junioři (18–19 let),
 • Dospělí – v kategorii dospělých mohou startovat závodníci od 16 let, tedy od kategorie A výše.

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující ročník narození, věkovou hranici určuje rok, v němž závodník dosáhne uvedeného věku.

Pravidla soutěží IFSC naleznete zde.

Národní soutěže ČHS: Mistrovství ČR, seriály Českého poháru v jednotlivých disciplínách, Mistrovství ČR mládeže, seriály Českého poháru mládeže v jednotlivých disciplínách, Mistrovství ČR mládeže do 14 let, seriály Českého poháru mládeže do 14 let v jednotlivých disciplínách.

Na národní úrovni se v ČR soutěží v těchto věkových kategoriích:

 • U10 (do 10 let),
 • U12 (10–11 let),
 • U14 (12–13 let),
 • B (14–15 let),
 • A (16–17 let),
 • Junioři (18–19 let),
 • Dospělí – v kategorii dospělých mohou startovat závodníci od 16 let, tedy od kategorie A výše.

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující ročník narození, věkovou hranici určuje rok, v němž závodník dosáhne uvedeného věku.

Pravidla soutěží ČHS naleznete zde.

Všechno musí být co nejjednodušší. Ale ne jednodušší.
Albert Einstein