Pro oddíly a organizace | LANO

Pro oddíly a organizace

Trenérské služby

Nastavit přípravu tak, aby sportovci skutečně naplnili svůj potenciál, je bez kvalitního trenéra těžké a ve většině olympijských sportů zcela nemyslitelné. Trenér zodpovídá za dosažený výsledek stejně jako závodník. Ne každý oddíl či sportovní organizace však disponuje kvalifikovanými a dostatečně zkušenými trenéry. LANO poskytuje trenérské služby v oblasti sportovního a zejména soutěžního lezení v celém jejich rozsahu od pohybové diagnostiky přes přípravu tréninkových plánů až po soutěžní koučink a odborné konzultace.

LANO pro lezecké oddíly, tréninkové skupiny i další organizace od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • pohybovou diagnostiku s následnými doporučeními včetně souboru tréninkových prvků či cvičení pro rozvoj v oblasti koordinace, základní i specializované lezecké techniky a dalších pohybových dovedností i schopností pro všechny věkové kategorie a disciplíny
 • komplexní individuální trenérské vedení závodníků od přípravy tréninkových plánů přes osobní vedení vybraných tréninků až po soutěžní koučink
 • vytváření koncepcí přípravy a tréninkových plánů pro účastníky oddílových tréninků a lezeckých kroužků v rámci projektu Tandem
 • konzultace navržených tréninkových plánů a jejich úpravy ve spolupráci s oddílovými či osobními trenéry a jednotlivými závodníky
 • osobní vedení vybraných specializovaných tréninků experty v příslušné oblasti
 • individuální koučink závodníků při tuzemských i mezinárodních soutěžích
 • ukázkové tréninkové jednotky přímo v jednotlivých oddílech a tréninkových skupinách
 • možnost společných tréninků a stáží pro oddílové a osobní trenéry v oddílech a tréninkových skupinách trenérů LANO
 • odborné trenérské konzultace dle požadavků jednotlivých lezců nebo oddílových a osobních trenérů
 • pomoc s hledáním trenéra dle potřeb, oddílů, tréninkových skupin popř. dalších organizací i jednotlivých lezců včetně informací o kvalifikovaných trenérech a jejich výsledcích v příslušném regionu a dané specializaci, informací o kvalitně pracujících oddílech a tréninkových skupinách, zajištění kontaktu atd.

V oblasti soutěžního lezení disponuje LANO vlastními špičkovými odborníky včetně nejúspěšnějších českých trenérů a sítí kontaktů na trenéry pro různé kategorie a disciplíny ve všech regionech. LANO má zřízenu Trenérskou expertní skupinu, která je odborným garantem této oblasti.

V ostatních olympijských sportech jsme schopni pomoci se zajištěním kontaktu na příslušné trenéry a další specialisty, jejichž odbornou úroveň garantujeme.

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.
Albert Einstein

Vzdělávání

Kvalitně vzdělaní trenéři, instruktoři i další pracovníci jsou nezbytným předpokladem dostatečné úrovně poskytovaného servisu a zároveň tou největší konkurenční výhodou. Formální vzdělání (tedy příslušná kvalifikace) je jen minimálním základem, zcela zásadní je skutečné pochopení principů fungování lidského těla, sportovního tréninku, metodiky, pedagogiky a psychologie i všech dalších aspektů pohybové činnosti. K tomu je třeba se vzdělávat neustále, učit se ze zkušeností těch nejlepších v oboru a mít přehled o nejnovějších odborných poznatcích.

LANO pro oddíly, organizace i jednotlivé zájemce zajišťuje a zprostředkovává tyto akreditované i neakreditované vzdělávací akce:

 • kurzy pro instruktory lezení na umělých stěnách se vzdělávacími celky zaměřenými na trénink sportovního lezení
 • kurzy pro instruktory lezení na skalách
 • kurzy a školení pro trenéry sportovního lezení
 • kurzy a školení pro kouče v soutěžním lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • školení pro trenéry v oblasti soutěžního koučinku
 • školení a kurzy pro stavěče
 • školení pro trenéry a instruktory v oblasti stavění lezeckých cest a boulderů
 • školení jističů v soutěžním jištění
 • výkladové semináře v oblasti pravidel soutěžního lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • kurzy první pomoci a záchrany
 • kurzy pro instruktory a trenéry v dalších sportovních odvětvích
 • kurzy a školení v oblasti sportovního managementu
 • školení v oblasti mediální komunikace
 • přednášky, semináře, školení a workshopy v konkrétních specializacích v oblasti sportu i navazujících oborech dle požadavků jednotlivých organizací
 • ukázkové tréninkové jednotky
 • stáže v tuzemských i zahraničních sportovních týmech
 • osobní, telefonické i mailové odborné konzultace

V oblasti odborné přípravy instruktorů, trenérů a koučů v soutěžním lezení má LANO vytvořen v rámci ČR unikátní modulární systém vícestupňového vzdělávání vycházející z principů přípravy trenérů a koučů International Council for Coaching Excellence, jehož je členem. Tento systém umožňuje postupné dlouhodobé zvyšování reálné kvalifikace jednotlivých specialistů. 

Pro LANO je kvalitní vzdělávání jednou z priorit. Zásadní při všech vzdělávacích akcích LANO je, že každý, kdo zde učí, má nejen potřebnou kvalifikaci, ale hlavně už dokázal svými výsledky, že vyučovanou specializaci opravdu dobře ovládá a má v ní dostatek nenahraditelných zkušeností. Sebevětší talent k vlastní sportovní činnosti neznamená automaticky odbornost, často spíš naopak. Lektor v našich kurzech proto musí mít vysokou kvalifikaci, nezpochybnitelné výsledky ve vyučovaném oboru a značné zkušenosti, které je zároveň schopen předávat - musí tedy umět učit.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro vzdělávání, která je odborným garantem této oblasti.

Tím, že učíme jiné, učíme sebe.
Seneca

Stavění lezeckých cest a boulderů

Specializovaný lezecký trénink i soutěže vyžadují kvalitní cesty a  bouldery.  Možnost nechat postavit cesty a bouldery kvalifikovanými stavěči dle potřeb aktuálního tréninkového období, úrovně a věkové kategorie svěřenců podstatně zvyšuje efektivitu práce každého oddílového trenéra i instruktora. Kvalitní cesty a bouldery jsou také jedním z rozhodujících faktorů pro kvalitu lokálních závodů i vrcholných soutěží.

LANO zajišťuje stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink i závody a další služby stavěčů s nejvyšší národní i mezinárodní stavěčskou licencí.

Závodníci, tréninkové skupiny, oddíly a organizace mohou využít následující nabídku:

 • stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink dle nároků jednotlivých disciplín, věkových kategorií, tréninkových období i speciálních požadavků na rozvoj konkrétních pohybových schopností a dovedností
 • stavění lezeckých cest a boulderů pro simulované soutěže a trénink v cestách závodního typu pro jednotlivé věkové kategorie a výkonnostní úrovně
 • stavění závodních cest pro soutěže všech úrovní a věkových kategorií
 • přípravu a nastavení tréninkových prostředků pro izolované, kombinované i komplexní metody tréninku
 • kurzy, semináře a workshopy pro závodníky, instruktory a trenéry v oblasti stavění tréninkových cest a boulderů pro vlastní přípravu a přípravu svěřenců
 • konzultace a poradenství v oblasti výběru chytů a struktur včetně optimalizace cenových podmínek apod.
 • konzultace a poradenství v oblasti návrhů lezeckých stěn
 • odborné konzultace a workshopy v oblasti závodního koučinku a navazujících aspektů taktické přípravy spojených s principy stavění závodních cest a boulderů

LANO má zřízenu Stavěčskou expertní skupinu, která je odborným garantem této oblasti.

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl.
John Schaar

Soutěže

Uspořádat závody není nic jednoduchého, i když jde jen o oddílovou soutěž. Připravit celostátní či mezinárodní sportovní podnik pak vyžaduje informace z různých oborů, kvalitní spolupracovníky, ekonomické zajištění a hlavně zkušenosti. Výsledek častých polemik o tom, co vlastně dělá dobré lezecké závody, zda organizace, stavěči, rozhodčí, výsledkový servis, moderátor, doprovodný program, diváci, média či něco dalšího, je totiž jednoznačný – špičkové závody musejí mít prostě všechno…

LANO v oblasti závodů v soutěžním lezení oddílům a organizacím zajišťuje a zprostředkovává:

 • organizační spolupráci při přípravě a realizaci soutěží
 • výkladové semináře v oblasti pravidel soutěžního lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • školení rozhodčích
 • školení jističů v soutěžním jištění
 • přípravu propozic
 • výsledkový servis včetně programování vlastních aplikací a IT podpory
 • personální obsazení funkce ředitele závodu
 • spolupráci při zajištění jednotlivých profesí
 • projektový management
 • komplexní management
 • mediální servis včetně zajištění mediálního prostoru
 • marketingovou spolupráci včetně vytvoření marketingové strategie a mediaplánů
 • foto/video
 • servis pro diváky
 • monitoring médií včetně údajů o sledovanosti a poslechovosti
 • doprovodný program
 • odborné konzultace

LANO spolupracuje s řadou zkušených odborníků z pořadatelských týmů vrcholných tuzemských i mezinárodních soutěží posledních let včetně ředitelů těchto závodů, hlavních rozhodčích, stavěčů, manažerů, lektorů školení rozhodčích a soutěžních jističů, mediálních specialistů, marketingových manažerů atd. Má zřízenu Expertní skupinu pro domácí soutěže.

Problém s krysím závodem je následující: i když vyhrajete, pořád jste krysa.
Lily Tomlin

Motorické testování a jeho vyhodnocení

Pro posouzení pohybových předpokladů, aktuálního fyzického stavu sportovců i efektivity tréninku jsou nezbytné přesné a správně nastavené testy.

LANO zprostředkovává individuální specializované motorické testování pro sportovní lezení v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK a zajišťuje jejich vyhodnocení dle nároků konkrétní věkové kategorie a disciplíny. Specialisté LANO také pomáhají s vytvořením systému průběžného testování a jeho vyhodnocení jednotlivým trenérům, oddílům a tělovýchovným organizacím přímo v místě jejich působení.

Testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK umožní posoudit základní charakteristiku úrovně maximální síly flexorů prstů, rychlosti svalové kontrakce flexorů prstů, aerobní a anaerobní kapacity flexorů prstů a pletence ramenního. Je vhodné pro všechny výkonnostní úrovně. Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.

Základní testová baterie pro sportovní lezení v LSM FTVS UK

 1. tělesné složení BIA
 2. základní antropometrie (výška, hmotnost, rozpětí paží, šířka ramen, délka končetin)
 3. flexibilita – zvednutí natažené nohy
 4. maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
 5. silový gradient flexorů prstů
 6. vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
 7. diagonální přesah
 8. výdrž ve shybu na jedné ruce
 9. kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
 10. intermitentní test na 60% MVC
 11. výdrž ve shybu nadhmatem
 12. vis na liště
 • celková časová náročnost testování: cca 3-4 hodiny
 • forma výstupu: komentář + individuální protokol

Na základě individuálního protokolu z Laboratoře sportovní motoriky FTVS UK zajišťuje LANO specializované vyhodnocení výsledků testování ve vztahu k požadavkům disciplín soutěžního lezení v jednotlivých věkových kategoriích na národní a mezinárodní úrovni. LANO je jako jediná organizace v ČR schopna skutečně relevantně vyhodnotit tyto výsledky v kontextu dlouhodobého vývoje i aktuálních nároků soutěžních disciplín včetně srovnání s úrovní dosahovanou v obdobném testování v zahraničí.

Kromě testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK, které by bylo pro sportovce časově příliš náročné absolvovat po každém mezocyklu, jsou specialisté LANO schopni pomoci trenérům, oddílům a tělovýchovným organizacím se sestavením a vyhodnocením vlastní zjednodušené testové baterie, kterou budou sportovci schopni opakovaně absolvovat přímo v místě jejich působení.

V ostatních olympijských sportech jsme připraveni pomoci se zajištěním kontaktu na příslušná testovací i diagnostická pracoviště a další experty, jejichž odbornou úroveň garantujeme.

Odborným garantem specializovaného motorického testování je doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Každý hlupák může vědět. Ale cílem je pochopit.
Albert Einstein

Lékařské zajištění

Zdraví je základní podmínkou, která umožňuje sportovcům podávat plnohodnotné výkony v tréninku i soutěžích. Důležitá je jak prevence, tak léčba i následná péče integrovaná s požadavky daného sportu a disciplíny. Specializované diagnostické metody, měření a rozbory také mohou zvýšit efektivitu tréninku zdravých sportovců.

LANO zajišťuje a zprostředkovává komplexní lékařské zajištění sportovců od prevence přes zdravotní prohlídky a diagnostiku po vlastní léčbu a následnou péči.

Oddílům i dalším organizacím jsme pro jejich sportovce a trenéry schopni zajistit a zorganizovat:

 • odborné konzultace se specialisty v jednotlivých oborech medicíny
 • preventivní lékařské prohlídky
 • sportovní lékařské prohlídky včetně zátěžových testů a vyšetření zaměřených na specifika konkrétního sportu a disciplíny
 • specializovaná sportovní vyšetření včetně spiroergometrie s physioflow, laktátové křivky atd.
 • sonografická vyšetření
 • moxymonitoraci (měření saturace kyslíku ve svalu a celkového hemoglobinu metodou infračervené spektroskopie)
 • biochemické rozbory
 • specializovaná vyšetření ve všech oborech všeobecného lékařství
 • následnou péči
 • koordinaci zdravotní péče

LANO má zřízenu Lékařskou expertní skupinu. Garanty lékařské péče v rámci LANO jsou v oblasti sportovní medicíny vedoucí lékař oddělení zdravotnického zabezpečení OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra MUDr. Miloš Matouš, v oblasti všeobecného lékařství vedoucí lékař úseku gastroenterologie FN Motol prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Na komplexním zdravotnickém zajištění sportovců spolupracujeme s organizací Zdravý sport.

Sport dává dohromady národy, a lékaři díky sportu dávají dohromady oudy.
Herbert Rosendorfer

Fyzioterapie a pohybová terapie

Fyziologické držení těla a pohybové stereotypy jsou základem zdravého rozvoje každého člověka i efektivity sportovního tréninku. Fyzioterapie a pohybová terapie pomáhá nastavovat správné pohybové návyky a napravovat ty nesprávné, předcházet zraněním, odstraňovat bolest a obnovovat hybnost po úrazech, zlepšovat funkční schopnosti i regeneraci. LANO zajišťuje a zprostředkovává komplexní servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie koordinovaný s trenéry, lékaři a dalšími specialisty.

Oddílům i dalším organizacím jsme pro jejich sportovce a trenéry schopni zajistit a zorganizovat služby v oblasti:

 • komplexní diagnostiky pohybového aparátu
 • individuální fyzioterapie a pohybové terapie
 • skupinové fyzioterapie a pohybové terapie
 • přístrojové terapie (elektroterapie, magnetoterapie atd.)
 • cvičení se specializovanými přístroji a pomůckami (dechový trenažér, balancestep atd.)
 • sestavování terapeutických plánů
 • zdravotních a sportovních masáží
 • koordinace fyzioterapie a pohybové terapie s tréninkovými plány, nároky sportovní disciplíny a konkrétními požadavky trenérů
 • odborných konzultací vybraných aspektů fyzioterapie a pohybové terapie ve vztahu ke konkrétní sportovní činnosti
 • přednášek, seminářů a workshopů v oboru fyzioterapie a pohybové terapie

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro fyzioterapii a pohybovou terapii. V oblasti fyzioterapie a pohybové terapie rovněž spolupracujeme s organizací Zdravý sport.

Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit.
Jan Werich

Kondiční trénink

Fyzická kondice je předpokladem pro kvalitu specializované přípravy. Kondiční trénink je důležitou součástí komplexní přípravy zaměřenou zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem k nárokům konkrétního sportu a disciplíny.

LANO poskytuje služby v oblasti kondičního tréninku koordinovaného se specializovanými požadavky osobních trenérů v celém rozsahu od pohybové diagnostiky přes přípravu tréninkových plánů až po osobní vedení kondičních tréninků.

Oddílům i dalším organizacím jsme pro jejich sportovce a trenéry schopni zajistit a zorganizovat:

 • funkční a pohybovou diagnostiku s následnými doporučeními
 • soubor tréninkových prvků a cvičení pro rozvoj pohybových schopností zaměřených na nároky jednotlivých disciplín a specifika všech věkových kategorií
 • individuální trenérské vedení kondičního tréninku včetně přípravy tréninkových plánů koordinovaných se specializovaným tréninkem
 • koordinaci kondičních tréninkových plánů se specializovanými tréninkovými plány
 • přímou spolupráci kondičního trenéra s trenérem specialistou
 • konzultace a úpravy navržených kondičních tréninkových plánů a postupů
 • osobní vedení kondičních tréninků
 • odborné konzultace v oblasti kondičního tréninku dle požadavků jednotlivých specializovaných trenérů
 • pomoc s hledáním kondičního trenéra dle požadavků specializovaných trenérů a potřeb jednotlivých sportovců včetně informací o kvalifikovaných kondičních trenérech a jejich výsledcích v příslušném regionu a dané specializaci, zajištění kontaktu atd.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro kondiční trénink vedenou PhDr. Janem Cackem, Ph.D., která je odborným garantem této oblasti.

Pokaždé, když si myslím, že nemůžu, můžu ještě mnohokrát víc. Pokaždé, když myslím, že něco nejde, někdo mi ukáže, že to jde snadno. Bez vůle ani sebevětší talent není nic. Zato vůlí zmůžete všechno.
Honoré De Balzac

Sportovní psychologie a mentální koučink

Že ve sportu, zvlášť v tom lezeckém, často „rozhoduje hlava“ už slyšel asi každý. A snad nikdo nemůže říci, že nezažil situaci, kdy někoho zradila právě psychika. Přesto není využívání možností sportovní psychologie běžnou součástí přípravy často ani v případech, kdy je to zjevně potřeba. Sportovní psychologie v tréninku pomáhá ke zvyšování výkonnosti, při soutěži pak umožňuje sportovci uplatnit vše, co natrénoval. S mentální přípravou může pomoci kromě sportovního psychologa i kvalitní a v dané oblasti zkušený mentální kouč. Znalosti z oblasti sportovní psychologie a schopnost je využít v praxi patří k nezbytné profesní výbavě každého trenéra i instruktora.

LANO oddílům i dalším organizacím pro jejich sportovce, trenéry a instruktory od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • sportovně-psychologickou diagnostiku
 • individuální spolupráci se sportovním psychologem
 • osobní konzultace a poradenství v oblasti sportovní psychologie
 • spolupráci osobního trenéra nebo kouče se sportovním psychologem
 • spolupráci sportovního psychologa při soutěžích
 • individuální spolupráci s mentálním koučem
 • pomoc s výběrem sportovního psychologa nebo mentálního kouče
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti sportovní psychologie a mentálního koučinku

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro mentální přípravu, garantem pro oblast sportovní psychologie je PhDr. Eva Šauerová a tým Sportovní psychologie.cz.

V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.
Neale Donald Walsch

Sportovní výživa

Výživa je jedním z důležitých faktorů pro rozvoj sportovní výkonnosti. Sportovní výživa podporuje adaptaci organizmu na zátěž, zlepšuje pokrytí nároků organizmu při sportovním výkonu a pomáhá dosažení i udržení optimální tělesné hmotnosti. Funkční sportovní výživa musí být nastavena individuálně pro každého sportovce a koordinována s tréninkovým plánem dle požadavků konkrétního sportu a disciplíny. Důležitá je proto spolupráce kvalifikovaného nutričního terapeuta, nutričního specialisty nebo experta na sportovní výživu s osobním trenérem. Obecná znalost základních principů sportovní výživy však může pomoci i celým oddílům a tréninkovým skupinám nejen na vrcholové úrovni.

Oddílům i dalším organizacím jsme pro jejich sportovce a trenéry schopni zajistit a zorganizovat:

 • laboratorní testování potravinové intolerance a jejich vyhodnocení
 • diagnostiku výživy sportovců
 • sestavení individuálního nutričního plánu a sportovního jídelníčku
 • dlouhodobou individuální spolupráci s kvalifikovaným nutričním terapeutem, nutričním specialistou nebo výživovým poradcem
 • koordinaci práce experta na sportovní výživu s osobním trenérem
 • ověřené informace o výživových doplňcích
 • odborné konzultace s kvalifikovanými nutričními terapeuty, nutričními specialisty nebo výživovými poradci
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti sportovní výživy

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro sportovní výživu, odborným garantem je doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.
Mark Twain

Regenerace, rehabilitace a zvyšování psychické i fyzické odolnosti

Součástí sportovní přípravy je i snaha o co nejlepší regeneraci sportovců. Kvalitní regenerace nejenže umožňuje zvýšit intenzitu tréninku až o 15%, ale také předcházet zraněním a maladaptacím. Komplexní regenerace ovlivňuje většinu limitujících faktorů a má tak pozitivní vliv na výkonnost. Kromě prostředků regenerace v oblasti výživy, psychologie a dalších samostatných oborů existuje řada specializovaných regeneračních metod. Rehabilitace pak umožňuje co nejrychlejší odstraňování následků úrazů a onemocnění a návrat k plnohodnotnému životu i tréninku. Zvyšování celkové odolnosti pomáhá lépe snášet veškeré stresové situace již při jejich vzniku.

LANO oddílům i dalším organizacím pro jejich sportovce a trenéry od mládežnických po dospělé kategorie v oborech regenerace, rehabilitace a zvyšování odolnosti zajišťuje a zprostředkovává servis v oblasti:

 • elektroterapie (DD, interferenční proudy, TENS)
 • magnetoterapie
 • fototerapie (infračervené světlo, viditelné světlo, UV záření, biolampa, laser)
 • radioterapie
 • klasické, reflexní a sportovní masáže (manuální, přístrojové, ultrasonoterapie)
 • termoterapie (kryoterapie, parní lázeň, sauna, infrasauna)
 • hydroterapie
 • floatingu
 • spánkologie a aklimatizace
 • posilování psychické a fyzické odolnosti
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů

 

Dotaz novináře: ‚Jak se má člověk chovat, aby dosáhl vnitřního osvícení?‘
Odpověď Dalajlámy: ‚Dobře se najíst a pořádně se vyspat. Vstanete pak jako rybička a přejde vás zlost na celý svět.‘

Foto/video

Fotografie a video jsou důležitou součástí celého spektra činností sportovních oddílů i dalších organizací. Jejich prostřednictvím lze dokumentovat jednotlivé akce, výkony, projekty či osobnosti, propagovat a prezentovat je v médiích i zajistit plnění pro reklamní partnery a sponzory. Při soutěžích je video také potřebným nástrojem pro práci rozhodčích. Sportovcům, trenérům i dalším oborovým specialistům vytvářejí fotografie a video mimo jiné podklady pro přesnou analýzu, dokumentaci, fotografickou expertizu a videokoučink.

LANO oddílům a organizacím zajišťuje a zprostředkovává služby a servis v oblasti:

 • reportážní fotografie
 • dokumentární fotografie
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • vědecké fotografie
 • specializovaných fotografických technologií (makrofotografie, mikrofotografie, letecká fotografie atd.)
 • produktové fotografie
 • fotografické postprodukce
 • videozáznamů pro videorozbory a analýzy
 • videozáznamů pro videokoučink v rámci tréninků a soutěží
 • specializovaných filmových technologií a videotechnologií (slow motion, motion capture, motion control, steadicam apod.)
 • audiovizuální postprodukce
 • tvorby a výroby videopořadů na klíč
 • reklamní a filmové produkce, tvorby a výroby
 • videoprojekce a prezentace
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů v oboru foto/video

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro audiovizuální technologie, která je odborným garantem této oblasti.

Čím jsou naše fotografie starší, tím na nich vypadáme mlaději.
Karel Poláček

Informační servis a sdílení zkušeností

Kvalitní informace jsou klíčové pro řízení jakékoli organizace. V současné době se na každého valí na jedné straně spousta informací, které je problematické ověřit a vyhodnotit, na druhé straně je náročné získat skutečně pravdivé, včasné, relevantní a pokud možno i etické informace v konkrétním oboru. Pro řízení organizací je navíc důležité nejen získávat informace od expertů, trenérů, sportovců a z odborných materiálů, ale i sdílet zkušenosti s dalšími vedoucími pracovníky, jejich odbornými týmy i blízkými lidmi.

LANO pro oddíly a organizace zajišťuje a zprostředkovává pravdivé, včasné, relevantní a etické informace:

 • v oblasti tréninkových koncepcí, prostředků a metod v ČR i zahraničí
 • v oblasti nástrojů plánování, evidence a analýzy tréninku v ČR i zahraničí
 • v oblasti pravidel a dalších závazných předpisů pro tuzemské i mezinárodní soutěže
 • v oblasti organizace tuzemských i mezinárodních soutěží
 • v oblasti sportovního výzkumu a vývoje
 • v oblasti aktuálních vědeckých poznatků ve vědních oborech souvisejících se sportem
 • v oblasti interdisciplinárních oborů souvisejících se sportem
 • v oblasti činnosti národních a mezinárodních sportovních organizací
 • v oblasti působnosti orgánů státní správy a samosprávy v oblasti sportu
 • v oblasti materiálního vybavení pro sportovní činnost
 • v oblasti činnosti sportovních oddílů a klubů v jednotlivých regionech
 • v oblasti médií a marketingu,
 • v oblasti legislativy a práva
 • v oblasti ekonomiky a účetnictví
 • v oblasti IT technologií
 • v oblasti kvalifikace, výsledků a specializace osob působících v oblasti sportu

Kromě výše uvedených konkrétních informací LANO zajišťuje kontakt a sdílení zkušeností:

 • s aktivními i bývalými vedoucími pracovníky a manažery organizací působících v oblasti sportu, vzdělávání, médií a marketingu, vědy a výzkumu atd.
 • s manažery, organizátory a pořadateli významných sportovních akcí
 • s aktivními i bývalými závodníky v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s trenéry a dalšími členy realizačních týmů sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s rodinnými příslušníky sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s výzkumnými, vědeckými, organizačními a dalšími pracovníky v oblasti sportu

Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru.

Na inspiraci nemůžete čekat. Musíte jí pronásledovat s palicí.
Jack London

Zastupování sportovců, trenérů a expertů

Institut zastupování umožňuje sportovcům, trenérům i expertům soustředit se pouze na vlastní odbornou činnost. Zastupované osoby se nemusejí zabývat jednáním s nejrůznějšími organizacemi, vyhodnocováním často protichůdných požadavků, informací a smluv, řešením právních náležitostí, hlídáním termínů, nároků či plnění. Organizacím může zastupování jejich významných členů pomoci s agendou, kterou zajišťují pro tyto osobnosti nad rámec své běžné činnosti.

LANO zajišťuje komplexní služby v oblasti zastupování sportovců s výjimkou hráčů (LANO není agenturou zastupující hráče a nespolupracuje s hráčskými agenty), trenérů a expertů včetně mediálního zastoupení ve vztahu ke sportovním organizacím, reklamním partnerům, mainstreamovým i komunitním médiím a dalším subjektům.

V rámci smlouvy o zastoupení LANO:

 • zajišťuje běžnou komunikaci s příslušným sportovním svazem, dalšími národními i nadnárodními sportovními organizacemi, médii, reklamními partnery atd.
 • hájí zájmy zastoupených ve vztahu k uvedeným organizacím
 • zastupuje jednotlivé sportovce, trenéry a experty při všech jednáních a akcích, kde to umožňují legislativní a právní předpisy
 • zajišťuje kontrolu smluv uzavíraných zastoupenými z hlediska legislativy a práva, vzájemného plnění, termínů, mediálních a marketingových práv atd.
 • kontroluje dodržování termínů ze strany zastoupených ve vztahu k organizacím, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje dodržování termínů ve vztahu k zastoupeným ze strany organizací, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany zastoupených
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany smluvních partnerů zastoupených
 • kontroluje postupy a procesy realizované sportovními organizacemi a smluvními partnery ve vztahu k zastoupeným
 • poskytuje zastoupeným informační, konzultační a poradenský servis a podporu při jednání s uvedenými organizacemi
 • poskytuje konzultační a poradenský servis v rámci prezentace v mainstreamových médiích zejména v oblasti zajištění mediálního prostoru, mediální komunikace, prezentace reklamních partnerů a sponzorů, autorského práva atd.

Kromě základního zastoupení sportovců, trenérů a expertů nabízí LANO oddílům i dalším organizacím možnost navazující spolupráce v oblasti média/marketing formou komplexního managementu, zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů pro projekty, týmy a organizace, zajištění mediálního prostoru, kreativní a produkční podpory, jednání o výhodnějších podmínkách se stávajícími partnery atd. – viz Media - marketing.

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Marcel Pagnol

Media – marketing

Aby měly výsledky jakékoli činnosti marketingovou hodnotu, musí se o nich dozvědět i lidé mimo úzkou specializovanou komunitu. Pokud oddíl či jakákoli jiná organizace nechce být pouze prosebníkem o almužnu od spřáteleného sponzora, ale přínosným subjektem pro reklamní partnery, musí jim nabídnout zajímavé a hodnotné plnění. Tím je zejména prezentace a propagace v mainstreamových médiích i na sociálních sítích, která spojuje reklamního partnera s konkrétní činností, výkony, výsledky i příběhy.

LANO v oblasti médií a marketingu oddílům i dalším organizacím zajišťuje a zprostředkovává:

 • mediální servis (tiskové zprávy, články, avíza atd.)
 • zajištění mediálního prostoru v mainstreamových médiích (televize, rozhlas, tisk)
 • prezentaci na partnerských webových stránkách a sociálních sítích
 • organizaci tiskových konferencí
 • organizaci exhibic, autogramiád a dalších propagačních akcí
 • copywriting (tvorbu prezentačních, reklamních a marketingových textů)
 • výrobu propagačních a prezentačních materiálů (tisková i elektronická prezentace)
 • tvorbu a výrobu videopořadů a televizních pořadů
 • tvorbu a výrobu televizních reklamních spotů a sponzorských vzkazů
 • tvorbu a výrobu filmů a spotů pro kina včetně DCP
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • mediální monitoring včetně údajů o sledovanosti TV pořadů a poslechovosti rádií
 • kreativní a produkční podporu
 • zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů
 • přípravu mediaplánů
 • analýzu firemní kultury a návrh možností její optimalizace
 • návrhy unikátní firemní identity a propagace
 • komplexní management včetně zastupování
 • kurzy mediální komunikace
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy v oboru médií a marketingu

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro média a marketing, která je odborným garantem této oblasti.

Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. Proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je neslyšíte mluvit.
Albert Einstein

Interdisciplinární koordinace a management

Možnost využívat vstupy ze všech oborů, které se týkají působnosti konkrétní organizace, zvyšuje efektivitu práce i její úspěšnost. Koordinovaná součinnost jednotlivých oborových specialistů a funkční management vytváří podmínky pro ta nejlepší integrovaná řešení, která jsou zvlášť ve sportu podmínkou úspěchu.

LANO v oblasti interdisciplinární koordinace a managementu zajišťuje a zprostředkovává:

 • informace o jednotlivých oborech
 • informace o konkrétních expertech a realizačních týmech
 • propojení jednotlivých specialistů a realizačních týmů
 • sdílení informací a výstupů z jednotlivých oborů
 • vytváření projektových týmů
 • řízení a management projektů
 • software pro řízení projektů
 • personální audit sportovních organizací včetně mapy procesů, identifikace kvalifikačních deficitů, posouzení úrovně řízení, identifikace slabých míst atd.
 • přednášky, semináře, workshopy a konzultace

 

Občas vážně nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně.
Mark Twain

Právní pomoc

Vyznat se ve spleti zákonů, vyhlášek, směrnic, řádů, sportovní legislativy a dalších předpisů je pro většinu lidí bez právního vzdělání prakticky nemožné. Přitom v souvislosti s řízením a činností sportovních oddílů i dalších organizací je nutné řešit řadu právních problémů – ať už jde o různé smlouvy, úrazy, pojištění, mediální a autorská práva, GDPR atd. Případná chyba či opomenutí může mít nedozírné následky pro jednotlivce i organizaci jako celek.

LANO v oblasti legislativy a práva oddílům i dalším organizacím zajišťuje a zprostředkovává:

 • posuzování a právní analýzy návrhů i již uzavřených smluv
 • přípravu návrhů smluv
 • notářské služby
 • zastupování při disciplinárních, soudních a dalších řízeních
 • právní konzultace a poradenství
 • přednášky, semináře a workshopy v zejména oblasti sportovního práva a navazujících oborů

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro legislativu a právo, která je odborným garantem této oblasti.

Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.
Mahátma Gándhí

Ekonomika a účetnictví

Získat peníze na činnost sportovního oddílu či jakékoli organizace, promyšleně s nimi hospodařit a ještě je správně vyúčtovat je sice nezbytné, ale vůbec ne jednoduché. Neznalost, chyba nebo nedůslednost mohou znamenat značné finanční ztráty a problémy s úřady ještě po několika letech. Proto většina organizací vyhledává v ekonomických a účetních otázkách pomoc profesionálů.

LANO v oblasti ekonomiky a účetnictví oddílům i dalším organizacím zajišťuje a zprostředkovává:

 • zpracování ekonomických podkladů pro dotace a granty
 • vedení a zpracování jednoduchého i podvojného účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň silniční atd.)
 • mzdy, odměny, mzdovou a personální agendu, odměny statutárních orgánů společností, pracovní cesty a benefity zaměstnanců
 • zpracování a odeslání kontrolního hlášení
 • zpracování statistických výkazů
 • účetnictví neziskových organizací
 • zastupování před úřady (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny atd.)
 • ekonomické a účetní konzultace a poradenství, daňová optimalizace

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro ekonomiku a účetnictví, která je odborným garantem této oblasti.

Ani peníze nejsou majetkem, když je člověk neumí používat.
Xenofón

IT služby

Digitální doba přináší velký rozvoj informačních technologií v oblasti sportu i vědy. K plánování a evidenci tréninku, vyhodnocování výkonů a výsledků soutěží i výzkumů se využívá řada specializovaných aplikací. Kromě zpětných analýz se v souvislosti se sportem i výzkumem objevují také pojmy jako hyperkonektivita, digitální trénink, big data, virtuální realita, cloud, prediktivní analýzy a další. Oblast IT se již běžně uplatňuje rovněž v oblasti pravidel a rozhodování závodů. Funkční webové stránky přizpůsobené konkrétním požadavkům jsou pro každou organizaci dnes už nutným minimem.

LANO v oblasti IT oddílům i dalším organizacím zajišťuje a zprostředkovává:

 • tvorbu specializovaných aplikací pro analýzu a vyhodnocování výzkumu, tréninku i soutěží
 • tvorbu aplikací pro prediktivní analýzu
 • posuzování a optimalizaci využívaných aplikací
 • tvorbu modelů a systémů technologií virtuální reality
 • programování
 • přípravu rezervačních systémů a sdílených souborů
 • tvorbu a správu webových stránek
 • tvorbu responzivních webů
 • SEO – optimalizaci webových stránek pro vyhledávače
 • úpravu audiovizuálních materiálů pro web
 • tvorbu redakčních systémů
 • IT podporu
 • konzultace v oblasti IT

Odborným garantem pro IT je Bc. David Urbášek.

Internet to je moderní technika, která umožňuje člověku přiblížit se světu a oddálit se lidem.
Petr Knoflíček

Materiální vybavení

Kvalita sportovního materiálu může být v některých odvětvích rozhodující. I v lezeckém sportu může například nesprávný výběr lezeček ovlivnit nejen konkrétní výsledek, ale dlouhodobě také techniku a tím i výkonnost. A nejde zdaleka jen o obuv – důležité jsou rovněž chyty a struktury pro přípravu, pomůcky pro izolované tréninkové prostředky a rozdíly jsou třeba i mezi jednotlivými druhy magnézia. Rozhodující je, aby si mohli členové oddílů i dalších organizací materiál dostatečně vyzkoušet a otestovat, měli o něm dostatek ověřených informací a nebylo pro jednotlivé organizace a sportovní týmy obtížné ho získat.

V oblasti materiálního vybavení pro lezecký sport LANO zajišťuje a zprostředkovává:

 • testování lezeček a dalšího sportovního materiálu
 • ověřené informace o lezeckém materiálu
 • ověřené informace o chytech a strukturách z hlediska jejich využitelnosti pro trénink a jejich uplatnění v rámci tuzemských i mezinárodních závodů
 • ověřené informace o pomůckách pro izolovaný trénink z hlediska jejich využitelnosti pro přípravu
 • pomoc s výběrem lezeckého materiálu
 • pomoc se získáním sportovního materiálu za výhodných cenových a dalších podmínek
 • odborné konzultace a sdílení zkušeností v oblasti sportovního materiálu

 

Vybavení na Čho-Oju jsem si (kromě bot) ušila nebo upletla sama, na bundu jsem měla goretexovou látku.
Dina Štěrbová

Výzkum a vývoj

Vědecké poznání a schopnost nové poznatky využít v praxi je podstatou zlepšování úrovně všech oborů lidské činnosti. Ve sportu, kde rozhodují detaily a výkony se pohybují na hranici individuálních možností, jsou často nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu rozdílovým faktorem. Pro oddíly, organizace i špičkové týmy v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu je důležité nejen sledovat výsledky cizího zkoumání, ale mít možnost se na výzkumných a vývojových projektech podílet nebo je iniciovat v oblasti, kde dosud chybějí.

LANO oddílům a organizacím v oblasti výzkumu a vývoje ve sportu zajišťuje a zprostředkovává:

 • možnost účasti na řešení výzkumných a vývojových projektů
 • možnost podávání návrhů výzkumných a vývojových projektů
 • odbornou pomoc při koncepci a stanovení metodiky výzkumných a vývojových projektů
 • pomoc s vytvářením expertních řešitelských týmů pro výzkumné a vývojové projekty
 • spolupráci s odbornými pracovišti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
 • servis a spolupráci v oblasti vyhodnocení výsledků výzkumu
 • informace o aktuálně řešených výzkumných a vývojových projektech
 • informace o aktuálních výsledcích aplikovaného výzkumu a vývoje v jednotlivých oborech
 • odborné konzultace, semináře a workshopy

LANO spolupracuje s několika špičkovými vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovišti - ať už samostatnými nebo univerzitního typu. Má rovněž zřízenu Expertní skupinu pro výzkum a vývoj, která je garantem této oblasti.

Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález.
Albert Einstein

Zajištění komplexní podpory sportovců a trenérů

Sport na vrcholové i výkonnostní úrovni vyžaduje nejen vysokou kvalitu mnoha jednotlivých složek, ale hlavně jejich soulad. Až spojení všech fyzických, psychických, technických, zdravotních, právních i ekonomických aspektů sportovní činnosti do jednoho funkčního celku dává sportovci šanci na skutečně špičkové výkony. Oddíly, kluby i sportovní centra jsou servisními organizacemi, zodpovědnými za integrovaná řešení, která umožní závodníkům a trenérům soustředit se na sportovní činnost, naplnit svůj potenciál, rozvíjet svou osobnost a vidět perspektivu i v životě po skončení aktivní kariéry.

V oblasti komplexní podpory sportovců a trenérů LANO nabízí oddílům a dalším organizacím:

 • pomoc s vytvářením a doplňováním realizačních týmů
 • pomoc s vytvářením integrovaných strategií rozvoje sportovní výkonnosti
 • pomoc s hledáním chybějících složek a slabých míst dosavadních řešení
 • pomoc s doplňováním chybějících složek a odstraňováním slabých míst v rámci dosavadních řešení
 • integrovaná řešení konkrétních problémů dle potřeb jednotlivých sportovců a trenérů
 • koordinaci s národními i mezinárodními organizacemi a projekty zaměřenými na podporu sportovců i trenérů
 • vytvoření a zajištění komplexního integrovaného systému podpory jednotlivých trenérů a jejich svěřenců
 • pomoc s členstvím v profesních organizacích
 • celoživotní vzdělávání trenérů
 • odborné vzdělávání aktivních sportovců a pomoc s jejich osobnostním rozvojem
 • odborné konzultace

Garantem komplexní podpory trenérů je Trenérská expertní skupina. Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru.

Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.
Dalajláma
Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat.
Walt Disney