prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. | LANO

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

Profesní činnost: lékař
Odbornosti v oblasti sportu: sportovní lezec, metodik, lektor
Status: aktivní

Fotka - prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

Vzdělání a platné kvalifikace v oboru:

 • Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze – MUDr.
 • 1988 – Atestace I. stupně, obor Vnitřní lékařství
 • 1991 – Atestace II. stupně, obor gastroenterologie
 • 2000 – docent
 • 2009 – Ph.D.
 • 2020 – prof.

 

Rozšiřující vzdělání – odborné stáže:

 • 1988 – kurs endosonografie – Holandsko
 • 1992 – kurs pro gastroenterology Holandsko
 • 1994 – odborná stáž Anglie
 • 1995 – školení v endoskopické ultrasonografii – Německo

 

Lektorská a pedagogická činnost v oboru:

 • V letech 1992–2018 stážová výuka na oddělení pro posluchače 2. LF, přednášky, semináře,
 • odborné přednášky a semináře v ČR i zahraničí.

 

Publikační činnost:

 • autor 2 monografií a spoluautor 6 monografií,
 • autor cca 92 článků v odborných časopisech v ČR i zahraničí.

 

Výzkumná činnost:

 • Spolupráce na 7 výzkumných projektech
 • doc. MUDr. R. Keil byl členem grantové komise IGA MZ ČR

 

Členství v odborných společnostech:

 • Od r. 1994 člen výboru endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti,
 • od r. 1998 člen výboru České gastroenterologické společnosti,
 • od r. 2002 sekretář České gastroenterologické společnosti,
 • od r. 2010 místopředseda gastroenterologické společnosti,
 • od r. 2015 prezident Gastroenterologické asociace České republiky.

 

Profesní činnost:

 • 1985 - 1988 interní oddělení NsP Slaný sekundární lékař,
 • 1988 - 1992 interní oddělení fakultní polikliniky FN II Praha, vedoucí endoskopického školícího centra,
 • 1992 – odb. asistent Interní kliniky 2. LF UK,
 • 1995 – zároveň vedoucí lékař lůžkového oddělení onemocnění GIT,
 • 1999 – vedoucí lékař úseku gastroenterologie Interní kliniky 2. LF UK,
 • 2020 – přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 

Vzdělání a platné kvalifikace v oblasti sportu:

 • Instruktor RCI ČHS
 • Instruktor HAL ČHS

 

Činnost v oblasti sportovního lezení:

Aktivní lezec od roku 2001, v roce 2002 absolvoval horolezeckou školu „Dědka Prokeše“. Od roku 2010 je instruktorem skalního lezení (RCI), od roku 2012 instruktorem HAL. Od roku 2012 pracuje v oddílové horolezecké škole HO Sherpaclimb. Od roku 2013 dosud je lektorem a členem Metodické komise ČHS, kde se podílí na výcviku nových instruktorů a jejich doškolování a na organizaci metodických dnů ČHS. Od března 2017 do března 2018, kdy odstoupil, byl členem Výkonného výboru ČHS. Zde se v rámci své působnosti podílel na vytvoření koncepce akreditovaného kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách a trenéry licence C i klíčových změnách ve financování soutěžního lezení v rámci dotačních programů MŠMT. Spolupracuje na lékařském zajištění řady reprezentantů ČR v soutěžním lezení.

V prosinci 2019 se stal zakládajícím členem a členem prezidia Lezecké asociace nezávislých odborníků.

 

Další aktivní sportovní činnost:

Paragliding

Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné.
John Lennon