Profesní pojištění pro stavěče | LANO

Profesní pojištění pro stavěče

14. 8. 2020

Unikátní profesní pojištění pro stavěče lezeckých cest na základě iniciativy jediného českého držitele nejvyšší mezinárodní licence IFSC Jana Zbranka připravila Lezecká asociace nezávislých odborníků (LANO) ve spolupráci s pojišťovnou Allianz.

Přestože v lezecky vyspělých zemích takové pojištění existuje, u nás podobný produkt dosud chyběl. Jan Zbranek jako člen IFSC Europe Sport Department a lektor školení stavěčů v ČR i v zahraničí proto považoval za svou povinnost vytvořit podmínky pro české stavěče také v této oblasti. „Čeští stavěči své pojištění zatím museli řešit různými náhradními cestami a bylo jen otázkou času, kdy přijde první vážný problém“, říká Jan Zbranek. „Dle mého názoru by toto pojištění měl mít každý stavěč – nejen kvůli sobě, ale i jako akt zodpovědnosti k lezeckým centrům a dalším klientům“, dodává.

Na konkrétní podobě pojištění spolupracoval přímo Jan Zbranek a další experti LANO s odborníky Allianz. Díky tomu se podařilo připravit následující varianty profesního pojištění pro stavěče a další technický personál pracující na lezeckých stěnách za vynikajících cenových podmínek (platných při uzavření pojistky prostřednictvím LANO) a vyřešit díky zastřešení LANO i potenciální výluky z pojištění vztahující se k některým lezeckým činnostem.

1. Pojištění odpovědnosti za škodu pro stavěče pracující převážně v ČR

 1. limit pojistného plnění 5 000 000 
 2. spoluúčast 1 000 
 3. územní platnost pro celou Evropu
 4. trvání pojistné smlouvy 3 roky
 5. pojištění kryje:
  1. povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené provozní činností - škody způsobené jinému při provádění prací (limit 5 000 000 Kč)
  2. povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené vadou výrobku - škody způsobené jinému po předání prací/výrobku (5 000 000 Kč)
  3. škodu způsobenou na věci užívané movité (1 000 000 Kč)
  4. škodu na odložené a vnesené věci (1 000 000 Kč)
  5. náhradu nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění (1 000 000 Kč)
  6. škodu způsobenou na převzaté věci (1 000 000 Kč)
  7. škodu způsobenou na věcech zaměstnanců (1 000 000 Kč)
  8. škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech (5 000 000 Kč)
  9. náhradu jiné újmy na jmění (1 000 000 Kč)

Cena ročního pojistného pro členy LANO je 2 724 Kč, pro nečleny LANO + jednorázový administrativní poplatek 700 Kč. Pojištění je možno platit čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu pro stavěče pracující často v zahraničí

 1. limit pojistného plnění 10 000 000 
 2. spoluúčast 1 000 
 3. územní platnosti pro celou Evropu
 4. trvání pojistné smlouvy 3 roky
 5. pojištění kryje:
  1. povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené provozní činností - škody způsobené jinému při provádění prací (limit 10 000 000 Kč)
  2. povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené vadou výrobku - škody způsobené jinému po předání prací/výrobku (10 000 000 Kč)
  3. škodu způsobenou na věci užívané movité (1 000 000 Kč)
  4. škodu na odložené a vnesené věci (1 000 000 Kč)
  5. náhradu nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění (1 000 000 Kč)
  6. škodu způsobenou na převzaté věci (1 000 000 Kč)
  7. škodu způsobenou na věcech zaměstnanců (1 000 000 Kč)
  8. škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech (10 000 000 Kč)
  9. náhradu jiné újmy na jmění (1 000 000 Kč)

Cena ročního pojistného pro členy LANO je 3 477 Kč, pro nečleny LANO + jednorázový administrativní poplatek 700 Kč. Pojištění je možno platit čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Kromě uvedených variant pojištění odpovědnosti za škodu mohou stavěči u Allianz prostřednictvím LANO uzavřít životní a úrazové pojištění se speciální slevou za cenu již od 100 Kč měsíčně – záleží na rozsahu pojistného krytí. Obecně jsou zde pojištěna tato rizika a omezení: smrt, smrt úrazem, invalidita, pracovní neschopnost, trvalé následky, denní odškodné, hospitalizace.

K uzavření kterékoli z uvedených variant pojištění stačí zaslat mail na info@jsmelano.cz, kde bude uvedeno jméno a příjmení zájemce, platná stavěčská licence nebo praxe v oboru, vybraná varianta pojištění odpovědnosti, případný zájem o životní a úrazové pojištění a kontaktní mail a telefon. V krátké době se pak zájemcům ozve přímo zástupce pojišťovny, který je v pracovní dny schopen zajistit uzavření pojistky do 48 hodin.

Jakékoli další dotazy týkající se uvedeného pojištění zasílejte rovněž na mail info@jsmelano.cz.

Tým LANO

Pojišťovna vám zaplatí zásadně všechno, mimo toho, co se vám přihodilo.
Ludwig Erhard