TANDEM - Projekt individuálního plánování tréninku pro oddíly a organizace | LANO

TANDEM - Projekt individuálního plánování tréninku pro oddíly a organizace

10. 12. 2020

Lezecká asociace nezávislých odborníků (LANO) ve spolupráci s oddílem Green Trees Monkeys připravila pod názvem TANDEM unikátní projekt na podporu talentované mládeže připravující se v rámci oddílových tréninků a kroužků zaměřených zejména na soutěžní lezení.

Projekt reaguje na poměrně častou situaci, kdy jsou pro rozvoj lezeckých talentů připravujících se v rámci společných oddílových tréninků od určité výkonnostní úrovně nezbytné individuální tréninkové plány. Ty je však z kapacitních i odborných příčin pro oddílové trenéry a instruktory, kteří lezce při samotném oddílovém tréninku vedou, problematické zajistit.

TANDEM proto vytváří platformu pro spolupráci specialistů na přípravu tréninkových plánů s trenéry, kteří vedou lezce v rámci oddílových tréninků. Na základě informací od oddílových trenérů, pohybové diagnostiky, výsledků specializovaných motorických testů, fyziodiagnostiky, osobní anamnézy, termínových listin, popřípadě dalších vstupů (např. BioFeedback a NeuroFeeeback) vytvářejí specialisté na plánování tréninku systémová východiska jako čtyřletou koncepci přípravy, roční plán atd. V návaznosti na ně připravují lezcům individuální tréninkové plány na každý den dle konkrétního tréninkového období a věku sportovce. Oddíloví trenéři, kteří pak vedou vlastní tréninky, jsou s autory tréninkových plánů v úzkém kontaktu.

Projekt má vytvořenu vlastní platformu na evidenci tréninku, zpětnou vazbu a elektronický systém sdílení informací separátně pro závodníky či jejich rodiče a trenéry.

TANDEM zároveň slouží jako platforma pro vzdělávání trenérů, protože jednotlivé koncepční fáze i konkrétní plány procházejí odbornou supervizí, na jejímž základě jsou konzultovány a upravovány. Konkrétní zkušenosti, problémy a principy jsou pak využívány ve vzdělávacím procesu do projektu zapojených trenérů.

LANO projekt od září realizuje v pilotní fázi pro sedm zájemců z řad mládežnických závodníků oddílu Green Trees Monkeys, jehož hlavním trenérem je Jiří Pummer a oddílovým trenérem talentované mládeže Marian Havel. Na přípravě tréninkových plánů se podílejí kvalifikovaní trenéři LANO David Urbášek, Ondřej Švec a Jakub Dvořák, koordinátorkami jsou Karolína Klapalová za GTM a Lucie Švecová za LANO, supervizorem je bývalý hlavní trenér reprezentace a autor tréninkových plánů řady úspěšných závodníků Tomáš Binter st.

Do projektu se mohou zapojit všechny oddíly a organizace, které potřebují zajistit plánování tréninků pro své členy. V případě zájmu využijte kontakty uvedené zde.

Tým LANO

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall