ČP do 14 let v lezení na obtížnost – Olomouc | LANO

ČP do 14 let v lezení na obtížnost – Olomouc

13. 9. 2021

V sobotu 11. 9. hostila olomoucká stěna Flash Wall druhé kolo Českého poháru do 14 let v lezení na obtížnost 2021.

Aktuální epidemiologická situace umožnila závod uspořádat opět pouze na základě platných mimořádných opatření.

Z hlediska informování závodníků a realizačních týmů i celkové organizace došlo k řadě dílčích problémů. Standardním nedostatkem byl opět nereálný čas startu kvalifikace uvedený v propozicích v kontextu času ukončení registrace, v jehož důsledku byl začátek opožděn.

Před kvalifikacemi upozornili trenéři na to, že v oficiálních startovních listinách figurují i lezci, kteří do Olomouce prokazatelně nepřijeli. Přímo v průběhu závodu byla řada důležitých informací sdělena soutěžícím a trenérům až na vyžádání. Organizace kvalifikace z hlediska prostoru pro přípravu a navazování závodníků, míst pro doprovod atd. i času lezení druhých kvalifikačních cest byla chaotická. Závod neměl profesionálního moderátora, do mikrofonu nebyly sdělovány ani všechny základní technické informace pro závodníky a doprovod a ozvučení v hale bylo zcela nevyhovující. Finálové cesty byly po celou dobu kvalifikace v rozporu s platnými soutěžními pravidly (viz čl. 3. 7.) veřejně zcela dostupné bez jakéhokoli omezení přístupu či označení stejně jako vedlejší komerční cesty, takže dle pravidel nic nebránilo závodníkům a trenérům nejen v jejich prohlídce, ale i v možnosti v nich lézt, čehož minimálně na nástupech někteří bohužel využili. Tím byla regulérnost finále zásadně zpochybněna.

Start finále všech kategorií byl naplánován s nelogickým časovým odstupem po dolezení kvalifikace, přestože pravidla i připravenost finálových cest umožňovala začít finále alespoň o hodinu dříve. V rozporu s platnými soutěžními pravidly (viz čl. 3. 5.) startovní listiny (ani oficiální vývěska) neobsahovaly čas otevření izolace. V důsledku toho došlo ke zcela nepřijatelné situaci, kdy si JURY špatně spočítala čas potřebný k dolezení kategorií U10, po němž mělo teprve následovat uzavření (správně již otevřené) izolace kategorií U12 a U14, takže děti přicházející do izolace 10 minut před zveřejněným časem jejího uzavření byly vykázány s tím, že mají přijít později.

Rozlezová stěna pro kvalifikace i v izolaci před finále poskytovala z hlediska profilů, chytů i kapacity kvalitní podmínky pro rozcvičení a rozlezení závodníků.

K dispozici byla opět on-line projekce výsledků, kde však docházelo k dílčím nelogičnostem v sekvencích zobrazování některých cest a kategorií. Oficiální výsledky byly publikovány včas a korektně. Na výborné úrovni byla práce traťových rozhodčích.

Stavěči byli Martin Jech, Jan Šolc a Anežka Radouchová, v oficiálních propozicích ovšem v rozporu s prováděcími předpisy (čl. 5. 1.) není uvedeno, kdo z nich byl hlavním stavěčem. Závodní cesty byly ve většině případů z hlediska rozřazení závodníků i prověření jejich pohybových schopností a dovedností nevyhovující. Lezecká stěna v Olomouci je sice nízká, což stavěčům výrazně komplikuje práci, ale jak při loňském olomouckém závodě, tak při předchozím kole ČP U14 v Jungle Sport parku se ukázalo, že i tak lze postavit kvalitní cesty, které lezce rozřadí. V Olomouci letos rozhodoval čas o vítězi kategorie chlapců U14, 2. místě v kategorii chlapců U12, ve finále dále došlo ke shodě závodnic na 3. – 8. místě v kat. U10 a řadě dalších shod prakticky ve všech kategoriích. V kvalifikacích pak např. v kat. U12 ke shodě deseti z celkových třinácti startujících chlapců ve druhé kvalifikační cestě a ve stejné kategorii ke shodě dívek na 1. – 8. místě v první kvalifikační cestě atd. Z hlediska společné agendy stavěčů a hlavní rozhodčí došlo navíc k dalším chybám a porušování pravidel jako je např. neoznačení topového chytu v kat. U10 nebo nevhodné umístění bočního jištění ve finálové cestě kat. U12, které znamenalo bezpečnostní riziko, ale ani po bolestivém nárazu jedné ze závodnic do stěny haly nebylo upraveno, což zároveň svědčí i o nedostatečné úrovni školení jističů. Protože Martin Jech je členem Stavěčské expertní skupiny LANO, byly s ním veškeré nedostatky a výhrady k práci stavěčů ze strany trenérů podrobně projednány.

Je nutno ocenit nasazení pořadatelského týmu a jeho celkový přátelský a vstřícný přístup. Přesto vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, minimální mimokomunitní propagaci a prezentaci závodu, úrovni cen a dalším výhradám konstatovala řada účastníků, že takový závod neodpovídá úrovni nejvyšší soutěže. Řada trenérů a rodičů se vyjádřila, že srovnatelnou a často i vyšší úroveň má řada regionálních či dokonce oddílových závodů a za daných okolností pro ně nemá smysl se takovéto nejvyšší soutěže účastnit a vynakládat nemalé prostředky s tím spojené. Závod 1. ligy by však měl mít takovou úroveň, že sama účast na něm bude zážitkem i pro ty, kteří se neumístí.

LANO se stalo se 6 pomyslnými medailemi svých členů ve starších kategoriích jednoznačně nejúspěšnější týmem pečujícím o talentovanou mládež na společné odborné platformě. V kategorii U14 zvítězili Natálie Paarová a Jan Štípek, druhá místa si připsali Klára Preislerová a Lukáš Uherec. V kategorii U12 patří prvenství Adamu Paarovi, třetí pozici vybojoval David Suchý. Medaile získali i další svěřenci trenérů LANO.

I ostatní členové LANO podali kvalitní výkony a vybojovali hodnotná umístění, ač ne všem se dařilo podle jejich představ.
Kompletní výsledky jednotlivých kategorií naleznete na webu ČHS zde.

Tým LANO

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
České přísloví