MMČR a MČRM v lezení na obtížnost – Brno | LANO

MMČR a MČRM v lezení na obtížnost – Brno

25. 10. 2021

O víkendu 23. - 24. 10. se na Hudy lezecké stěně Brno uskutečnilo Mezinárodní mistrovství České republiky a Mistrovství České republiky mládeže v lezení na obtížnost pro rok 2021.

Aktuální epidemiologická situace umožnila závod uspořádat opět pouze na základě platných mimořádných opatření.

Celková organizace včetně informování závodníků a realizačních týmů byla na dobré úrovni. Celkově je nutno i tentokrát ocenit snahu pořadatelské stěny o dobré podmínky pro závodníky a přístup vstřícný k závodníkům i doprovodu. Problémem, zmíněným již při předchozích závodech, který ale prakticky nelze vyřešit, jsou prostorové dispozice sportovních profilů stěny, které nevytvářejí přijatelné místo pro diváky a při finále neumožňují ani všem trenérům sledovat závod z odpovídajícího úhlu.

Přetrvávajícím problémem bylo nedodržování soutěžních pravidel a prováděcích předpisů ze strany soutěžních činovníků i některých trenérů. Znovu se opakovala situace, kdy  Prováděcí předpisy pro závody mládeže v nejvyšších soutěžích a 1. lize v čl. 6. 1. doslova uvádějí, že „Závody nejvyšších soutěží se uskuteční ve dvou dnech: 1. den chlapci kvalifikace (2 cesty) + dívky kvalifikace (2 cesty), které se lezou bez dodržení podmínek izolace, 2. den chlapci semifinále + finále, dívky semifinále + finále (vše za dodržení podmínek izolace) /.“ Toto ustanovení nijak neupravuje pro MČRM ani dokument Výjimky z pravidel soutěžního lezení pro nejvyšší soutěže a 1. ligu mládeže. Závod mládežnických kategorií se ale uskutečnil ve formátu kvalifikace – finále, aniž by se k tomu organizátor jakkoli předem vyjádřil. To, že jde patrně opět o chybu v prováděcích předpisech, na věci nic nemění, protože svévolné nedodržování, ignorování a porušování závazných dokumentů by mělo být v olympijském sportu zcela vyloučeno. Mezi porušování a nedodržování soutěžních pravidel patřilo např. tolerované nedodržení nástupu do kvalifikační cesty dle startovní listiny u jednoho z favoritů soutěže, vstupy do soutěžního prostoru selektivně pouze pro některé trenéry, porušování pravidla o zahájení pokusu atd. Na druhé straně byla na rozdíl od předchozích závodů striktně dodržována pravidla izolace a sama organizace v izolaci včetně komunikace se závodníky byla ze strany JURY i pořadatelů zcela bezchybná.

Rozlezová stěna pro kvalifikace i v izolaci před finále poskytovala z hlediska profilů, chytů i kapacity kvalitní podmínky pro rozcvičení a rozlezení závodníků.

Semifinále a finále byla komentována profesionálním moderátorem, divácká návštěva však byla nízká. Zřejmě i vzhledem k výše zmíněným dispozicím závodních profilů, které s diváky prakticky nepočítají,  nebyly využity žádné další atributy zvyšující atraktivitu soutěže obvyklé při vrcholných akcích minulých let jako např. efektové osvětlení či jakýkoli doprovodný program. 

K dispozici byla opět on-line projekce výsledků. Oficiální výsledky byly publikovány včas a korektně. Až na výjimky byla na dobré úrovni práce traťových rozhodčích, kvalitní byla i činnost jističů.

Ze semifinále i finále všech kategorií byl na web přenášen live stream. Česká televize závod ve vysílání pokryla pouze zpravodajsky.

Hlavním stavěčem byl Denis Pail pod jehož vedením pracovali stavěči Vilém Chejna a Olin Klapal. Všechny cesty byly postaveny z moderních chytů ve sportovních profilech. Finálové cesty dospělých a kategorie B obsahovaly atraktivní prvky a závodníky rozřadily. Semifinálové cesty však přinesly řadu shod – v ženské kategorii mj. zapsalo sedm žen zcela stejný výkon v místě, které rozhodovalo o finálové účasti, takže o postupu rozhodovaly poměrně nevyrovnané kvalifikační cesty. Celkově došlo v ženské kategorii v semifinálové cestě ke shodám na 3. – 5., 6. – 12. a 14. – 15. příčce, když v tomto kole nastoupilo pouze 19. závodnic. Protože šlo zároveň o finálovou cestu starších mládežnických kategorií, o medailích v kategorii A rozhodovala rovněž kvalifikace, když závodnice na 2. – 5. pozici spadly právě v místě rozhodujícím o postupu do ženského finále, v juniorské kategorii pak rozhodla také kvalifikace o pořadí na 2. – 3. příčce, když zde měly závodnice shodný výkon na dalším místě v cestě. Rovněž o postupu do mužského finále rozhodovala kvalifikace.

Závodu se účastnila prakticky kompletní česká špička v této disciplíně - a to ve všech kategoriích. Vítězi se stali Adam Ondra a Eliška Adamovská mezi dospělými a Lukáš Mokroluský a Barbora Bernardová v kategorii B. Celková účast byla ale přes předpovídaný poolympijský nárůst počtu závodníků poměrně nízká – 26 mužů a 22 žen, kteří tak všichni postupovali do semifinále, k němuž pak navíc nenastoupilo 5 závodníků - 3 ženy a jeden muž z oddílu HOROLEZCI Jeseník z. s. a jeden muž z oddílu Lezecký Tým. z. s. V kategorii B startovalo 18 chlapců i dívek.

Členové LANO získali tři medaile. V kategorii B Jaroslav Šikula (trenér Tomáš Binter st.) vybojoval stříbro, František Danda (trenér Jakub Dvořák) bronz a v kategorii A si Hanka Šikulová (trenér Tomáš Binter st.) dolezla rovněž pro bronzovou medaili. Členové LANO si připsali i řadu hodnotných umístění pod stupni vítězů -  Arina Jurčenko (trenér Jiří Pummer) obsadila 4. pozici v kategorii B, Elišce Novotné (trenérka Eliška Karešová) patří 5. místo mezi ženami, Lukáš Trávníček (trenérka Eliška Karešová) vybojoval rovněž 5. příčku v kategorii B. Eliška Suchá (trenér Marian Havel a Ondřej Švec) obsadila 5. místo v kategorii A, když ve finále zapsala stejný výsledek jako závodnice na 2. a 3. pozici a o jejím konečném umístění rozhodovala kvalifikace. V celkovém součtu eviduje LANO 10 finalistů napříč všemi kategoriemi.

Protože letošní ČP a ČPM v lezení na obtížnost sestává pouze ze tří závodů, byly zde vyhlášeny i celkové výsledky těchto dlouhodobých soutěží. Nejúspěšnější členové LANO se umístili takto: celkovou vítězkou v kategorii A se stala Hanka Šikulová (trenér Tomáš Binter st.), 2. místo v kategorii B vybojoval František Danda (trenér Jakub Dvořák), 3. místo ve stejné kategorii patří Jaroslavu Šikulovi (trenér Tomáš Binter st.) a 4. je Lysander Naimji (aktuálně bez trenéra). 4. místa obsadily také Arina Jurčenko (trenér Jiří Pummer) v kategorii B a Eliška Suchá (trenéři Marian Havel a Ondřej Švec) v kategorii A. Eliška Novotná (trenérka Eliška Karešová) je 5. mezi ženami stejně jako Štěpán Bulena (trenér David Urbášek) v kategorii A.

Kompletní výsledky jednotlivých kategorií naleznete na webu ČHS zde.

Tým LANO

A ačkoliv nás kontakt s těmito lidmi frustruje, jsou možná právě oni těmi, koho potřebujeme – lidé, kteří neodpovídají našim představám, se často stávají našimi největšími učiteli.
Elisabeth Kübler-Ross