ČP DO 14 LET V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST OLOMOUC | LANO

ČP DO 14 LET V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST OLOMOUC

6. 9. 2020

V sobotu 5. 9. hostila olomoucká lezecká stěna Flash Wall 1. kolo Českého poháru do 14 let v lezení na obtížnost.

Závod byl pořadateli organizačně výborně připraven. Dobrý nápad byl vzhledem k počasí umístění izolace venku, kvalitní byl rovněž moderátor. Bohužel opět došlo k problémům mezi JURY a některými rodiči a trenéry, protože propozice neobsahovaly informaci o formátu závodu a JURY nejprve nesprávně určila počet postupujících do finále. K vyřešení byli i zde přizváni pravidloví specialisté LANO, kteří nakonec díky znalosti aplikace příslušných ustanovení prováděcích předpisů a soutěžních pravidel přispěli k nápravě. Opakované situace, kdy se na odborníky LANO obracejí rodiče a trenéři, aby řešili problémy, které se jich netýkají a za které jsou zodpovědní příslušní soutěžní činovníci ČHS, však pro LANO nejsou žádoucí.

Ocenit je opět nutno rychlé zveřejnění výsledků všech kategorií na webu ČHS včetně tentokrát již správného pořadí ČP U14.

Vysoká byla celková sportovní úroveň soutěže. Závodní cesty, které připravil člen stavěčské expertní skupiny LANO Martin Jech, odpovídaly svou úrovní moderním mezinárodním trendům, závodníky skutečně komplexně prověřily, řadu z nich mnohé naučily a přinesly nové podněty do přípravy, což je vzhledem k věku účastníků velmi důležité. Finálové cesty pak byly také velmi atraktivní i pro diváky. Ne ve všech kategoriích se však závodníci optimálně rozřadili, čemuž do jisté míry přispěla menší výška lezeckých profilů.

LANO připravilo pro všechny zájemce týmový závodní koučink, kterého využila řada účastníků. Trenéři přitom respektovali specifika jednotlivých věkových kategorií i konkrétních lezců.

Členové LANO si z Olomouce odvezli 7 medailí a další kvalitní umístění. Hlavně ale spoustu radosti a zkušeností, což je v tomto věku nejdůležitější.

Kompletní výsledky jednotlivých kategorií a průběžné pořadí Českého poháru do14 let v lezení na obtížnost naleznete na webu ČHS zde.

Tým LANO

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.
Erich Maria Remarque