MMČR A MČRM V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST PRAHA | LANO

MMČR A MČRM V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST PRAHA

5. 10. 2020

Ve dnech 3. – 4. 10. hostila pražská lezecká stěna Big Wall Mezinárodní Mistrovství České republiky a Mistrovství České republiky mládeže v lezení na obtížnost. Závod byl zároveň 3. a závěrečným kolem Českého poháru a Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost.

Propozice k závodu byly poprvé zveřejněny na webu ČHS s desetidenním zpožděním proti lhůtě uvedené v prováděcích předpisech s řadou chyb a problematických bodů. Propozice bylo nutno dále několikrát měnit jak vzhledem k opatřením proti COVID-19, tak vzhledem k dalším nedostatkům, které ve vztahu k realizaci závodu obsahovaly. Pořadatelé proto ke spolupráci na jejich úpravách i konzultacím ohledně pravidel a organizace soutěže přizvali specialisty LANO, kteří bez nároku na jakoukoli odměnu s přípravou pomohli.

I přes omezení daná vývojem opatření proti COVID 19 byl závod po organizační stránce na vynikající úrovni. Časový harmonogram byl dodržen, informace byly včas a korektně zveřejňovány, k dispozici byly on-line výsledky. Výborně byly vyřešeny možnosti práce trenérů a účasti doprovodu vzhledem k tomu, že soutěž musela být uspořádána bez diváků. Pro ty zajistili pořadatelé z finálových kol live stream. Bohužel však závod neměl žádný z atributů výjimečnosti, který by odpovídal vrcholné akci sezóny.

V průběhu závodu docházelo k opakovanému porušování soutěžních pravidel a regulérnosti soutěže. Příkladem je situace, kdy hlavní rozhodčí v kvalifikační cestě kategorie mužů zastavil již lezoucího závodníka a nařídil mu vrátit se zpět na zem, protože neměl startovní číslo. Následně ho poslal si číslo vzít a po té ho vyzval k dalšímu nástupu do cesty, která mu pak byla uznána a započítána. Zdokumentováno je i zjevné tolerování porušení pravidel ČHS při prohlídce finálové cesty hlavnímu favoritovi soutěže, řada trenérů s mezinárodními zkušenostmi pak zaznamenala nesprávná rozhodnutí z hlediska započítaných výkonů ve vztahu k platnému výkladu pravidel na mezinárodní úrovni. Právě přístup k pravidlům a jejich dodržování má však z dlouhodobého hlediska zásadní vliv na úroveň všech oblastí každého sportu.

Kvalifikační cesty byly postaveny v profilech, které neodpovídaly profilům, v nichž se lezou mezinárodní soutěže, což definovalo i jejich charakter. V kategorii dospělých by tento problém pomohlo eliminovat semifinále, které však bylo zrušeno vzhledem k epidemiologické situaci. Finálové cesty lezce prověřily komplexně, i když závěrečný trikový prvek v mužské cestě byl sice atraktivní pro diváky, ale o vítězi tak rozhodovaly jiné kvality, než připravenost v disciplíně, ve které se bojovalo o titul republikového mistra.

Trenéři LANO zajistili ve vzájemné spolupráci opět svým svěřencům soutěžní koučink.

Členové LANO získali v rámci šampionátu v jednotlivých kategoriích 5 medailí a několik dalších svěřenců trenérů LANO skončilo těsně pod stupni vítězů. V konečném hodnocení Českého poháru a Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost v jednotlivých kategoriích patří členům LANO rovněž 5  medailových pozic.

Kompletní výsledky jednotlivých kategorií a konečné pořadí seriálů Českého poháru i Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost, které byly letos ještě před epidemií koronaviru naplánovány pouze ze tří závodů, naleznete na webu ČHS zde.

Tým LANO

Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy.
Ernest Hemingway