Inosin a jeho vliv na výkon sportovního lezce | LANO

Inosin a jeho vliv na výkon sportovního lezce

Inosin je suplementem, který se v oblasti sportovního lezení využívá již řadu let. Přesto až dosud nebyla u nás ani ve světě provedena žádná relevantní studie, která by zkoumala vliv inosinu na výkon ve sportovním lezení. Česká reprezentantka Eliška Novotná takovou studii zpracovala v rámci Středoškolské odborné činnosti. Její práce je o to cennější, že jakýchkoli výzkumů na takovém vzorku vrcholových lezců je ve světě minimum.

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.
Albert Einstein