doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. | LANO

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Odbornost: sportovní výživa, vysokoškolský pedagog, vědecký a akademický pracovník
Status: aktivní

Fotka - doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Vzdělání a platné kvalifikace v oboru:

 • 2020 – habilitace z Kinatropologie, FSpS MU: „Sportovní výživa jako vědecká disciplína“,
 • 2013 – Ph.D. z Kinantropologie, "Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace", FSpS MU Brno,
 • 2009 – Mgr. v oboru Učitelství TV a sportu, "Metabolický syndrom a fyzická aktivita", FSpS MU Brno,
 • 2006 – Bc. v oboru Regenerace a výživa ve sportu, "Prevence metabolického syndromu výživou a pohybem" FSpS, MU Brno.

 

Rozšiřující vzdělání (výběr z absolvovaných kurzů, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a stáží):

 • 16. - 23. 4. 2011 – Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, LTU
 • 15. - 19. 10. 2014 – University of Primorska, Koper, SVN
 • 8. - 10. 11. 2016 – University of Prešov, Prešov, SVK
 • 10. - 14. 2. 2019 – University of South Wales, Cardiff, GBR
 • 20. - 24. 2. 2020 – University of Porto, POR
 • Vedené přednášky: Overview of sports nutrition (basics, terminology); Nutrition issues in preparation for competition and training, during exercise and for recovery after training and competition; Hydration strategies pre, during and post competition and training; dehydration in sport; Nutrition issues in an endurance athlete - the role of carbohydrates; Nutrition in a strength athlete - the role of protein; Application of nutritional supplements in sports environment; the role of ergogenic aids.

 

Lektorská a pedagogická činnost v oboru:

 • přednášky a kursy na VŠ: Základy výživy ve sportu, Výživa a podpůrné prostředky ve sportu, Výživa ve sportu, Doplňky stravy, Doplňky stravy ve sportu, Fyziologie výživy, Výchova ke zdraví, Fyziologie tělesné zátěže,
 • Applied sports nutrition, Sports Nutrition and Doping (výuka v AJ),
 • lektorství seminářů celoživotního vzdělávání (Sportovní výživa v tréninkové praxi, Vědecký základ sportovního tréninku a další),
 • vedení závěrečných prací, Školitel PhD. práce Vliv dietních nitrátů na účinnost svalové práce.

 

Publikační činnost:

Odborné knihy/monografie

KUMSTÁT, Michal a HLINSKÝ, Tomáš. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9456-7.

KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9162-7.

Odborné články

KUMSTÁT, Michal, STRUHÁR, Ivan, HLINSKÝ, Tomáš a THOMAS, Andy. Effects of immediate post-exercise recovery after a high intensity exercise on subsequent cycling performance. Journal of Human Sport and Exercise, Universidad de Alicante, 2019, roč. 14, č. 2. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2019.142.12.

STRUHÁR, Ivan, KUMSTÁT, Michal a MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running. Journal of Human Kinetics, 2018, roč. 61, č. 1, s. 119-129. ISSN 1640-5544. doi:10.1515/hukin-2017-0136.

STRUHÁR, Ivan, KUMSTÁT, Michal a KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Effects of compression calf sleeves on force production during concentric and eccentric muscle testing. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 249-257, 1120 s. ISBN 978-80-210-8917-4.

KUMSTÁT, Michal, KAPOUNKOVÁ, Kateřina a DOVRTĚLOVÁ, Lenka. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 674-684, 11 s. ISBN 978-80-210-8917-4.

KUMSTÁT, Michal. Ketogenní dieta ve sportu. In "III. Hanácké dny laboratorní medicíny - Sport a medicína, nejen laboratorní". 2018.

KUMSTÁT, Michal, HLINSKÝ, Tomáš, STRUHÁR, Ivan a THOMAS, Andy. Does sodium citrate cause the same ergogenic effect as sodium bicarbonate on swimming performance? Journal of Human Kinetics, 2018, roč. 65, č. 1, s. 89-98. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2018-0022. KUMSTÁT, Michal. Periodizovaná výživa ve vytrvalostním sportu. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2018. prvé. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov, 2018. s. 291-300, 10 s. ISBN 978-80-8141-196-0.

KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9162-7.

KAPOUNKOVÁ, Kateřina, BÍLKOVÁ, Tamara, DOVRTĚLOVÁ, Lenka, HONKOVÁ, Pavlína, HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, KUMSTÁT, Michal, LANGOVÁ, Hanne, MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, ŘEZANINOVÁ, Jana, STRUHÁR, Ivan a HOLÁ, Iveta. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.

KUMSTÁT, Michal. Dostupnost sacharidů ve sportu, nové paradigma? Med.Sport.Boh.Slov., Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, roč. 26, č. 1, s. 11-21. ISSN 1210-5481.

KUMSTÁT, Michal, HLINSKÝ, Tomáš a STRUHÁR, Ivan. Effect of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate Supplementation on Swimming Performance. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 104-107, 4 s. ISBN 978-953-317-049-7.

KUMSTÁT, Michal. Nízko-sacharidová vysokotuková výživa (nejen) ve sportu. In Marie Blahutková. Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido, 2017. s. 67-74, 8 s. ISBN 978-80-7315-265-9.

BERNACIKOVÁ, Martina, CACEK, Jan, DOVRTĚLOVÁ, Lenka, HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, KAPOUNKOVÁ, Kateřina, KOPŘIVOVÁ, Jitka, KUMSTÁT, Michal, NOVOTNÝ, Jan, POSPÍŠIL, Petr, ŘEZANINOVÁ, Jana, ŠAFÁŘ, Michal, MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a STRUHÁR, Ivan. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.

BERNACIKOVÁ, Martina, CACEK, Jan, DOVRTĚLOVÁ, Lenka, HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, KAPOUNKOVÁ, Kateřina, KOPŘIVOVÁ, Jitka, KUMSTÁT, Michal, NOVOTNÝ, Jan, POSPÍŠIL, Petr, ŘEZANINOVÁ, Jana, ŠAFÁŘ, Michal, MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a STRUHÁR, Ivan. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.

KUMSTÁT, Michal, RYBÁŘOVÁ, Silvie, THOMAS, Andy a NOVOTNÝ, Jan. Case Study: Competition Nutrition Intakes during the Open Water Swimming Grand Prix Races in Elite Female Swimmer. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2016, roč. 26, č. 4, s. 370-376. ISSN 1526-484X. doi:10.1123/ijsnem.2015-0168.

KUMSTÁT, Michal. Co je nového ve světě sportovní výživy. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 67-75. ISSN 1802-7679.

KUMSTÁT, Michal, ŠIMKO, Ondřej a HLINSKÝ, Tomáš. Sodium Bicarbonate, Caffeine, and Their Combination Does Not Enhance Repeated 200-m Freestyle Performance. In 10th International Conference on Kinanthropology. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.

RICHTER, Michal a KUMSTÁT, Michal. Příjem bílkovin po odporovém tréninku a svalová hypertrofie. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 100-106. ISSN 1802-7679.

SMOLKA, Ondřej, KUMSTÁT, Michal a HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5.

KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora během plaveckého maratonu na 57 km. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481.

KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora v prevenci a léčbě metabolického syndromu ve světle aktuálních poznatků. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3, s. 164-166. ISSN 1210-5481.

KUMSTÁT, Michal. Výživa v prevenci a léčbě metabolického syndromu. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 51-59, 9 s. ISBN 978-80-210-7539-9.

KUMSTÁT, Michal, HRAZDIRA, Luboš, DOVRTĚLOVÁ, Lenka a HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. Thermic effect of a meal: A comparison of maltodextrin and protein isocaloric meal-replacement shakes. In International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, vol. 23, S1-S15. 2013. ISSN 1543-2742.

KUMSTÁT, Michal a HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol.22, No. 1. 2013.

KUMSTÁT, Michal a HRAZDIRA, Luboš. Postprandiální termogeneze po podání bílkovinného a sacharidového isoenergetického pokrmu. Slovak Journal of Health Sciences, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, roč. 4, č. 2, s. 45-54. ISSN 1338-161X.

KUMSTÁT, Michal. A current literature review: Actual concepts and contemporary scientific interests in sport nutrition. In Zuzana Sajdlová, Martin Zvonař. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-66, 8 s. ISBN 978-80-210-6640-3.

KUMSTÁT, Michal a HRAZDIRA, Luboš. Diet-Induced Thermogenesis: Comparison of Two Isocaloric Meal-Replacement Shakes. A pilot study. Journal of Human Sport and Exercise, 2012, roč. 7, č. 1, s. "S140"-"S146". ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.7.Proc1.15. 

KUMSTÁT, Michal. Limitující faktory ve sportovní výživě. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 210-215, 6 s. ISBN 80-86317-92-7.

KUMSTÁT, Michal. Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481.

KUMSTÁT, Michal a HRAZDIRA, Luboš. Termický vliv stravy a vliv vybraných faktorů. Slovak Journal of Health Sciences, 2012, roč. 3, č. 2, s. 10-20. ISSN 1338-161X.

KUMSTÁT, Michal, HRNČIŘÍKOVÁ, Iva a BERÁNKOVÁ, Lenka. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Studia Sportiva, Brno (CZ): Masarykova univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 17-24. ISSN 1802-7679.

2016 - současnost: publikační činnosti populárně naučnou formou v renomovaném českém cyklistickém tištěném periodiku 53×11 (ISSN: 1803-8018).

 

Vědeckovýzkumná činnost:

 • 2019 – Periodizace sportovní výživy v průběhu tréninkového soustředění
 • 2018 – Využitelnost kompresních návleků horních končetin ve sportu
 • 2017 – Dynamika změn krevních nitrátů a nitritů po požití šťávy z červené řepy
 • 2017 – Vliv dlouhodobého používání beta-alaninu na výkon v crossfitu
 • 2017 – Efekt vybraných regeneračních postupů aplikovaných v časné fázi regenerace na výkonové a biochemické ukazatele zotavení
 • 2017 – Spolupráce na vývoji energetického nápoje
 • 2016 – Účinek ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání
 • 2016 – Efekt vybraných regeneračních postupů aplikovaných v časné fázi regenerace na výkonové a biochemické ukazatele zotavení
 • 2015 – Vliv kompresních návleků na sportovní výkon a regeneraci
 • 2012 - 2014 – Podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon I–III
 • 2009 - 2013 – Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace (projekt disertační práce)

 

Profesní činnost:

 • 2020 – současnost: docent, Katedra podpory zdraví, FSpS MU Brno
 • 2013 - 2020 – Odborný asistent, Katedra podpory zdraví, FSpS MU Brno
 • 2011 - 2014 – Administrativní asistent a odborný pracovník projektu OPvK na FSpS MU (Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu)
 • 2010 - 2013 – Administrátor a odborný pracovník projektu OPvK na FSpS MU (Inovace oboru Regenerace a výživa ve sportu)
 • 2009 - 2011 – Učitelství anglického jazyka, MŠ a ZŠ Logopedická Brno
 • Konzultant sportovní výživy vrcholových sportovců
 • Popularizace vědy formou přednášek v rámci různých odborných seminářů pro veřejnost, trenéry atd.
 • Doplňky stravy v podpoře sportovního výkonu a regenerace
 • Energetická dostupnost jako nový nástroj pro hodnocení energetické potřeby sportovců
 • Sportovní výživa v tréninkové praxi
 • Výživa ve vytrvalostních sportech
 • Nutriční podpora u zranění muskuloskeletálního aparátu
 • Ketogenní dieta ve sportu
 • Periodizace sportovní výživy vrcholových sportovců
 • Evidence tréninkové a závodní výživy sportovců
 • Proteiny ve fitness

 

Univerzitní aktivity

 • Člen vědecké rady FSpS MU
 • 2018 - 2020 – Člen etické komise FSpS pro výzkum
 • 2018 – Člen akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2013 - 2017, 2019 - 2020 – Člen akademického senátu FSpS

 

Vlastní sportovní činnost:

Vrcholový sport (plavání 8 let, triatlon 10 let), triatlon na reprezentační úrovni.

 

Další činnost mimo obor:

Aktuálně hlavní „koníček“ rodina a děti (4 a 7).

Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.
Bruce Lee