Zastupování specialistů | LANO

Zastupování specialistů

Zastupování oborových specialistů včetně mediálního zastoupení

Kategorie Nečlenové lano Členové lano
Členové expertního týmu LANO Ostatní
Specialisté v oblasti soutěžního lezení
Nečlenové lano:
od 12 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Členové LANO, kteří jsou individuálně vedeni trenéry LANO:
bezplatně
cestovní a pobytové náklady, viz poznámka níže
Další členové LANO (v rámci oddílů, s trenéry mimo LANO apod.):
od 6 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Specialisté v oblasti sportu
Nečlenové lano:
od 15 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Členové LANO, kteří jsou individuálně vedeni trenéry LANO:
bezplatně
cestovní a pobytové náklady, viz poznámka níže
Další členové LANO (v rámci oddílů, s trenéry mimo LANO apod.):
od 8 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Specialisté mimo oblast sportu
Nečlenové lano:
od 24 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Členové LANO, kteří jsou individuálně vedeni trenéry LANO:
bezplatně
cestovní a pobytové náklady, viz poznámka níže
Další členové LANO (v rámci oddílů, s trenéry mimo LANO apod.):
od 12 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady

Cestovní a pobytové náklady: Cestovné do výše stanovené platnou vyhláškou MPSV + ubytování

Ceny jsou stanoveny za zastupování v základním rozsahu daném smlouvou. Cestovní a pobytové náklady jsou účtovány pouze v odůvodněných a oběma stranami předem schválených případech. Pro speciální požadavky v oblasti media/marketing bude cena stanovena dohodou dle rozsahu služeb.

Každý si určuje svou cenu sám.
Friedrich Schiller